Umów się na wizytę:
22 436 83 50
22 436 83 50

Opinia (kontr-opinia) do sądu na podstawie akt sądowych

ZASADY:
  1. 1. Wydanie opinii jest dwuetapowe.
  2. 2. W pierwszym etapie należy złożyć dokumenty (np. kopie dokumentacji medycznej i inne ważne dla opinii dokumenty) do Recepcji NZOZ Centrum Terapii DIALOG oraz uiścić opłatę za zapoznanie się z tymi dokumentami (500 zł).
  3. 3. Lekarz specjalista psychiatra, ekspert, biegły, po wstępnym zapoznaniu się z dokumentami orzeknie czy przygotuje opinię w danej sprawie, ile będzie kosztowała i ile będzie trwało jej przygotowanie.
  4. 4. Po zapłacie uzgodnionej kwoty (zgodnie z pkt. 3) następuje przygotowanie opinii.
  5. 5. Opłata z pkt. 3 jest pobierana za wydanie niezależnej opinii i nie ma wpływu na treść tej opinii
Chcesz umówić wizytę w sprawie tego zaświadczenia?