Umów się na wizytę
22 436 83 50
czynne 7 dni w tygodniu
umow sie

04.01.2019

12 nowych specjalistów w Dialogu

13 nowych specjalistów

Do zespołu specjalistów Dialogu dołącza 12 ekspertów w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, psychiatrii osób dorosłych i psychoterapii. Jesteśmy dumni, że od 1 kwietnia 2019 roku, dzięki połączeniu poradni "Genogram” z Centrum Terapii Dialog, stanowimy jeden zespół!


Oto nowi specjaliści Centrum Terapii Dialog:


Doktor Lidia Popek - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Psychiatrii Dzieci, ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala w Józefowie. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą. Jest certyfikowanym superwizorem psychoterapii PTP dzieci, dorosłych i terapii rodzin.


Doktor Jerzy Popek - lekarz specjalista psychiatra, trener/doradca. Jest certyfikowanym terapeutą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing by Francine Shapiro).


Pani Ida Derezińska - psycholog kliniczny, certyfikowany superwizor psychoterapii CBT, pracownik naukowy SWPS.


Pani Agnieszka Kałwa - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany trener Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ wg.Maultsby'ego), superwizor psychoterapii w trakcie certyfikacji. Pracuje w Klinice Dzieci i Młodzieży IPIN.


Doktor Anna Gralewicz - lekarz psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii.


Pani Anna Głowacka-Grzelak - pedagog, terapeuta. Ukończyła kurs kinezjologii edukacyjnej Dennisona I i II stopnia, umożliwiający pracę z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności w uczeniu się.


Doktor Bożena Hrycan - lekarz specjalista psychiatra. Przez wiele lat pracowała w Poradni Psychoonkologii przy Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.


Pani Olga Kłoda-Krajewska - psychoonkolog, psychoterapeuta. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych.


Pani Maria Roszkowska-Ramos - psychoterapeuta. Zajmuje się psychoterapią, oraz diagnostyką psychologiczną młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w podejściu integracyjnym i systemowym.

 

Pani Elżbieta Wolak - psycholog. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Pomaga w trudnościach szkolnych, relacjach społecznych, zachowaniach opozycyjno-buntowniczych, ADHD. Pracuje nad zaburzeniami: zachowania, lęku, nastroju (depresja) i pomaga w konfliktach rodzinnych. Specjalizuje się w Psychologii Sportu, stosując trening mentalny (biofeedback).


Pani Dorota Wysok - psycholog. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną oraz treningi z zakresu metapoznania, poznania społecznego, umiejętności społecznych i regulacji emocji.


Pani Lidia Zabłocka-Żytka - doktor nauk humanistycznych, specjalista psycholog kliniczny. Oferuje konsultacje w języku angielskim i ukraińskim.


Cały Zespół “Genogramu” serdecznie witamy!