Umów się na wizytę:
22 436 83 50
22 436 83 50

09.09.2019

XXI Kongres Psychologii Analitycznej w Wiedniu

W dniach 25-30 sierpnia 2019 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim odbył się XXI Międzynarodowy Kongres Psychologii Analitycznej. Ponad 100 wykładów i seminariów poświęconych psychoanalizie i psychologii głębi. O najciekawszych tematach i wystąpieniach opowiada Katarzyna Kwaśny-Czehak, psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychodynamiczny w Centrum Terapii Dialog.
 
Katarzyna Kwaśny-Czehak
psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychodynamiczny
Centrum Terapii Dialog
 
Pod koniec sierpnia odbywał się XXI kongres psychologii analitycznej w Wiedniu, w którym Pani uczestniczyła. Proszę wymienić najważniejsze wątki poruszane podczas tego kongresu?
Kongres Psychologii Analitycznej jest okazją do spotkania analityków jungowskich z całego świata oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również kwestii organizacyjnych IAAP (International Association for Analytical Psychology), która zrzesza organizacje członkowskie z poszczególnych krajów. W tym roku wzięło w nim udział ponad 1100 osób. Zakres prezentacji był bardzo szeroki: badania dotyczące treści marzeń sennych w kontekście neurologicznym, kulturowym, klinicznym i społecznym; próby zrozumienia zjawiska synchroniczności; analiza zjawisk społecznych i politycznych, takich jak populizm, cyberrzeczywistość, podziały społeczne; świadomość ekologiczna i wiele innych.
 
 
A która prezentacja była dla Pani najbardziej interesujący lub wywarła największe wrażenie?
Duże wrażenie wywarło na mnie wystąpienie Donalda Kalscheda na temat pracy analitycznej z pacjentami z doświadczeniem traumy wczesnodziecięcej i znaczeniu ciała w jej opracowywaniu. Z kolei najwięcej emocji i wzruszenia wywołało wystąpienie analityków z Republiki Południowej Afryki, którzy szukają dróg współpracy po doświadczeniu apartheidu, łącząc tradycje szamańskie z klinicznym podejściem do leczenia.
Brałam też udział w warsztatach dotyczących pracy terapeutycznej z użyciem piaskownicy, co dało mi nowe spojrzenie na metodę, którą stosuje na co dzień w pracy z dziećmi.
 
 
Czy podczas kongresu były prezentowane jakieś nowe, ciekawe wyniki badań naukowych?
Ciekawe wydały mi się badania, przeprowadzone w Izraelu, dotyczące dzieci wychowywanych w rodzinach jednopłciowych (dwie matki) w porównaniu z samodzielnym macierzyństwem i ich identyfikacji z archetypem ojca. Podczas prezentacji studium przypadku przytaczano również badania dotyczące wpływu gier komputerowych na różne aspekty rozwoju dzieci i młodzieży (żadnych korzyści!).
 
 
Jaką rolę w pracy psychologa, psychoterapeuty odgrywa udział w kongresach i konferencjach naukowych?
Dla mnie było to wielkie przeżycie ze względu na możliwość posłuchania najwybitniejszych współczesnych analityków, ale również możliwość nawiązania ciekawych kontaktów. Podczas Kongresu udało mi się również zdać egzamin intermediate, który sprawdza umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w pracy klinicznej.
 
 
Kolejna edycja tego wydarzenia odbędzie się w 2021 roku w Argentynie. Czy polecałaby Pani udział w tym kongresie i jeśli tak, to komu szczególnie?
W kongresach psychologii analitycznej mogą brać udział wyłącznie członkowie organizacji zrzeszonych w IAAP (w Polsce mamy ich aż 3). Dla tych, którzy chcą zapoznać się z nurtem jungowskim, polecam również wydarzenia organizowane w Polsce np. Konferencję warsztatową PTPJ w Krakowie 6 października.