Umów się na wizytę:
22 436 83 50
22 436 83 50

11.05.2020

Covid-19: W Centrum Terapii Dialog jesteś bezpieczny!

Szanowni Państwo.

Wasze zdrowie i bezpieczeństwo to dla nas piorytet! Dlatego w Centrum Terapii Dialog zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wydanymi w związku z epidemią koronawirusa, oraz z ustawą z dnia 31 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziliśmy specjalne procedury związane z obsługą pacjentów.

W Centrum Terapii Dialog można umówić się na wizyty w przychodni oraz wizyty online telefonicznie 22 436 83 50 lub przez Internet bądź mailowo.

WIZYTY ONLINE - WIĘCEJ INFORMACJI
 
psychiatra online                            psychoterapeuta online                           psychoterapia online
 
WIZYTY W PRZYCHODNIACH

PACJENCI

1.Pacjent powinien przybyć do placówki nie wcześniej niż 10 min przed wizytą (w celu ograniczenia kontaktu z innymi Pacjentami i skrócenia czasu przebywania w poczekalni) oraz bez osób towarzyszących. Pacjentowi niesamodzielnemu (osobie niepełnosprawnej, osobie starszej z trudnościami w poruszaniu się, osobie niepełnoletniej) może towarzyszyć jedna osoba towarzysząca. Wyjątek stanowią dzieci do 10 roku życia, którym mogą towarzyszyć oboje rodziców. 
2.Wszystkie osoby powyżej 4 roku życia przebywające w placówce są zobowiązane do zasłaniania nosa i ust na terenie przychodni.
3.Po przyjściu do placówki Pacjent  musi umyć i zdezynfekować ręce przed podejściem do recepcji. Przy recepcji, w toalecie oraz w gabinetach Centrum Terapii Dialog zapewnia dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
4.Przed wizytą w przychodni każda osoba wchodząca do placówki musi uzupełnić ankietę epidemiologiczną. Dodatkowo każdemu Pacjentowi zostanie zmierzona temperatura ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku dodatniego wywiadu epidemiologicznego, aktualnie występujących objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel) lub temperatury powyżej 38 stopni Celsjusza, wizyta w przychodni nie może się odbyć - należy zmienić formę wizyty na wizytę online. 
5.W przychodniach obowiązuje zachowywanie dystansu 1,5-2 m od innych osób - pracowników i innych Pacjentów.
6.Zachęcamy Pacjentów do dokonywania płatności bezgotówkowo (można również dokonać przedpłaty za wizytę przez Portal Pacjenta).

PRZYGOTOWANIE PRZYCHODNI:

Każda placówka Centrum Terapii Dialog działa przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny:
 
1.W każdym gabinecie, na recepcji oraz w toaletach znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym zawierającym ponad 70% alkoholu izopropylowego, który zabija bakterie, wirusy oraz grzyby.
2.W przychodniach zapewniony jest dostęp do miejsc, w których Pacjenci i pracownicy mogą myć ręce mydłem i wodą, a następnie zdezynfekować je odpowiednimi środkami. W toaletach znajdują się dokładne instrukcje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące prawidłowego mycia rąk. 
3.Na recepcjach Centrum Terapii Dialog znajdują się tabliczki informujące o konieczności umycia rąk bezpośrednio po wejściu do placówki oraz tabliczki informujące o tym,  jak unikać ryzyka zakażenia, np. zasady odległości w kolejce i informacja o niepodawaniu sobie ręki na powitanie.
4.Na recepcjach zostały zamontowane przesłony ochronne i został wyznaczony obszar dookoła recepcji, którego nie powinno się przekraczać w celu zachowania odległości od pracowników Działu Obsługi Pacjenta.
5.Na recepcjach w placówkach dostępne są jednorazowe rękawiczki oraz maseczki.
6.Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wizytę w przychodni nie są przyjmowani Pacjenci przebywający na kwarantannie lub wykazujący objawy infekcji górnych dróg oddechowych tj. kaszel, gorączka, utrata węchu i smaku.

NIE MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ, JEŚLI:
 
1.Pacjent lub ktoś z domowników mieli kontakt powyżej 15 min bez zasłonięcia nosa i ust w odległości poniżej 1,5 m z osobą potwierdzonym COVID-19 w ciągu ostatnich 10 dni
2.Pacjent lub ktoś z domowników mają podejrzenie lub potwierdzone COVID-19
3.Pacjent ma objawy infekcji górnych dróg oddechowych, duszność i problemy z oddychaniem, kaszel, gorączkę, również niezwiązane z zakażeniem COVID-19
W takich przypadkach należy skorzystać z wizyty online.
 
Wszelkie uwagi dotyczące procedur bezpieczeństwa lub ich przestrzegania w Centrum Terapii Dialog można zgłaszać mailowo na adres covid19@terapiadialog.pl 
 
UWAGA!

Jeżeli w ciągu 10 dni od wizyty u Pacjenta zostanie potwierdzony COVID-19, Pacjent powinien poinformować o tym przychodnię mailowo na specjalny adres covid19@terapiadialog.pl