Umów się na wizytę
22 436 83 50
czynne 7 dni w tygodniu
umow sie

11.03.2016

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 44P

Poradnia działa od 2013 roku. Jest częścią NZOZ Centrum Terapii Dialog i mieści się na ulicy Stryjeńskich (wejście znajduje się od ulicy Moczydłowskiej).

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym. Prowadzimy konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych. W szczególności oferujemy pomoc w zakresie diagnozy, terapii, psychoedukacji oraz poradnictwa. Prowadzimy działalność informacyjną, profilaktyczną oraz interwencję w środowisku ucznia.

Posiadamy uprawnienia do wystawiania opinii honorowanych przez placówki oświatowe oraz komisje egzaminacyjne m. in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), gotowości szkolnej, zaburzeń zachowania i inne.

Działamy zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami). Organem nadzorującym pracę Poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty.