Umów się na wizytę
22 436 83 50
czynne 7 dni w tygodniu
umow sie

15.10.2019

LGBT - dlaczego boimy się odmienności? (Wywiad)

- Wrogość w stosunku do osób należących do mniejszości seksualnych powoduje niekiedy, iż przedstawiciele tych grup deklarują niechęć i brak akceptacji w stosunku do siebie. W praktyce przedstawiciele grupy LGBT+ mierzą się z zaniżoną samooceną oraz lękiem i obniżonym nastrojem — mówi Marcin Łazarski, psychoterapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny z Poradni dla osób LGBTIQ w Centrum Terapii Dialog.

Marcin Łazarski
Psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny
Poradnia dla osób LGBTIQ w Centrum Terapii Dialog


Dlaczego odmienność jest w wielu społeczeństwach traktowana jako coś gorszego, niepożądanego, nieakceptowalnego? Czy rzeczywiście "inność" budzi tylko negatywne emocje.
 
Podejście do tej tematyki jest złożone. Ocena mniejszości może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne odzwierciedlenie w społeczeństwie. Warto podkreślić, iż grupy mniejszościowe, które są znane, częściej spotykają się z akceptacją wśród społeczności. Są nimi na przykład Kaszubi, którzy stanowią mniejszość narodową. Jeżeli nie posiadamy odpowiednich informacji o danej mniejszości lub mamy niejasny obraz, wówczas częściej zdarza się z brak akceptacji. Aktualny stan zależny jest od danej kultury, poziomu zaufania społecznego i położenia geograficznego.
 
 
Jak to wygląda w kwestii mniejszości seksualnych?
 
Mniejszości seksualne są jeszcze u nas kontrowersyjnym tematem. Może być to spowodowane brakiem dialogu, koncentracją na negatywnych informacjach, braku współpracy i porozumienia. Ludzie często nie mają wiedzy na temat LGBT+ i posługują się stereotypami.
Niestety często stereotypowe informacje, które nie są prawdziwe, wywołują poczucie lęku i zagrożenia w społeczeństwie. Niezwykle istotnym elementem jest rozpowszechnianie informacji na temat grupy mniejszościowej LGBT+. Dzięki temu możemy poznać daną grupę i stworzyć wspólne porozumienie.
 
 
Osoby, które są inne, są w mniejszość, często spotykają się z niechęcią, a nawet wrogością. Jaki to ma wpływ na te osoby? Jakie uczucia im towarzyszą?
 
Wrogość i nienawiść wywołują zawsze negatywne skutki. Stwarza to okazję do stygmatyzowania odmienności. Każda jednostka jest odmienna, niezależnie od przynależności do określonej grupy. Ponadto każdy człowiek cechuje się innym stopniem odporności na stres. Wrogość w stosunku do osób należących do mniejszości powoduje niekiedy, iż przedstawiciele tych grup deklarują niechęć i brak akceptacji w stosunku do siebie. W praktyce przedstawiciele grupy LGBT+ mierzą się z zaniżoną samooceną oraz lękiem i obniżonym nastrojem.
 
 
Jednak inny sposób ubierania się, bądź inne poglądy polityczne nie budzą aż tak radykalnych i agresywnych zachowań, jak inna orientacja seksualna. Dlaczego tak wiele osób negatywnie reaguje na środowiska LGBT?
 
W dzisiejszych czasach w dobie globalizacji zmienność poglądów czy ubioru jest bardziej akceptowana niż LGBT+. Temat seksualności osób to temat wciąż dosyć kontrowersyjny w wielu środowiskach w Polsce. Warto jeszcze raz podkreślić, iż często brak akceptacji wiąże się z błędnymi informacjami na temat grupy LGBT+ i rozpowszechnianiem ich wśród innych grup społecznych.
Akceptacja mowy nienawiści w stosunku do LGBT+ powoduje zwiększanie agresji pomiędzy grupami społecznymi. Doskonałą inicjatywą w Warszawie jest Warszawka Deklaracja LGBT+, która zakłada zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia osobom LGBT, znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Założenia tej deklaracji opierają się na prowadzeniu statystyk przestępstw mających znamiona przestępstw w stosunku do LGBT+. Istotnym punktem deklaracji jest również edukacja w zakresie antydyskryminacji i seksualności w szkołach.
 
W Dialogu działa poradnia dla osób LGBT. Z jakimi problemami przychodzą po psychologów osoby homoseksualne i transpłciowe?
 
Statystyki i badania potwierdzają że osoby LGBT+ borykają się z podobnymi zaburzeniami jak inne jednostki w populacji. Jednak można powiedzieć, że społeczność LGBT+ częściej zgłasza się z trudnościami takimi jak: brak wsparcia bliskich, ogólny brak akceptacji, zaniżona samoocena, a także brak samoakceptacji. Problemy te powodują często u pacjentów lęk, obniżony nastrój, brak satysfakcji z życia. Pacjenci LGBT+ niekiedy nie akceptują własnej seksualności i borykają się z depresją.
 
W jaki sposób psycholog lub psychoterapeuta może pomóc osobom, które zmagają się z brakiem akceptacji, doświadczają dyskryminacji z powodu swojej odmienności.
 
Istotnym czynnikiem w psychoterapii pacjentów LGBT+ jest postawa psychoterapeuty. Autentyczna relacja, zrozumienie, otwartość i akceptacja wpływa pozytywnie na proces terapii. Jest to czynnik niezbędny do pracy z osobami LGBT+. Znajomość środowiska, uprzedzeń i trudności, z jakimi spotyka się ta grupa, zwiększa skuteczność terapeutów. W zależności od problemu psycholog bądź psychoterapeuta może zapewnić odpowiednią pomoc. Pomoc w zakresie interwencyjnym polega na udostępnieniu wszelkich informacji mających na celu zwiększenia bezpieczeństwa osoby LGBT+, wsparcia w zakresie uzyskania pomocy prawnej, instytucji i ośrodków, które mogą zapewnić pomoc w sytuacji nadużyć i dyskryminacji ze strony innych osób.
 
Inną z form pomocy jest psychoterapia. Jest to kontakt polegający na stworzeniu bezpiecznej relacji, w której osoba z trudnościami może poczuć się akceptowana i zrozumiana. Jest to proces zindywidualizowany w zależności od potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc. Psychoterapeuta w swojej praktyce może pomóc w zrozumieniu siebie i swojej seksualności. Akceptacja swojej odmienności może być często procesem uwalniającym dla osób LGBT+ pomagającym pójść naprzód z wieloma trudnościami.