Umów się na wizytę:
22 436 83 50
22 436 83 50

Co powinniśmy wiedzieć o elektronicznych receptach (e-Recepta)?

E-recepta - wzórCZYM JEST ELEKTRONICZNA RECEPTA (E-RECEPTA)?

E-Recepta to po prostu elektroniczna recepta, dzięki której nie musisz już okazywać jej papierowej wersji w aptece. Na e-recepcie znajduje się specjalny 4-cyfrowy kod, który pozwoli na zidentyfikowanie e-recepty przez farmaceutę i wydanie leków. Od 8 stycznia 2020 roku wszyscy lekarze zobowiązani są do wystawiania recept drogą elektroniczną.JAKIE SĄ KORZYŚCI E-RECEPTY?
 
 
JAK OTRZYMAĆ E-RECEPTĘ?

1. Należy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta IKP (www.pacjent.gov.pl). Nie musisz rejestrować konta, ale żeby się zalogować, potrzebujesz elektronicznego podpisu (profil zaufany, e-dowód lub za pomocą konta bankowego).
2. Wybrać sposób powiadomień o e-recepcie:
  • SMS - na wskazany numer telefonu po wystawieniu recepty przyjdzie SMS z 4 - cyfrowym kodem, który wraz ze swoim numerem PESEL podajemy w aptece
  • e-mail - na wskazany adres e-mail po wystawieniu recepty przyjdzie wiadomość e-mail z załączoną receptą w PDF
Uwaga: Jeżeli nie chcemy logować się w IKP można otrzymać kod e-recepty od lekarza podczas wizyty.

JAK DZIAŁA E-RECEPTA?JAK DŁUGO JEST WAŻNA E-RECEPTA?

Najczęściej e-recepta jest ważna 30 dni  od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji (jeśli taka została określona na recepcie), ale niektóre recepty są ważne 7, 120 lub 365 dni. E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności np. na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni, a e-recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez 120 dni.

Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć.

Ważne:
Jeśli Twoja e-recepta ważna jest przez rok, i tak powinieneś wykupić pierwsze opakowanie nim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli zrobisz to po 30 dniach, farmaceuta wyda ci mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”.
Jednorazowo możesz wykupić zapas leku na 180 dni; nie ma możliwości wykupienia leku na 365 dni.

CZY MOŻNA OTRZYMAĆ E-RECEPTĘ BEZ WIZYTY U LEKARZA?

W NZOZ Centrum Terapii Dialog  e-receptę bez wizyty u lekarza można otrzymać tylko w wyjątkowej sytuacji, ponieważ każdy pacjent powinien zgodnie z zaleceniami odbywać wizyty kontrolne u swojego lekarza prowadzącego. Wiemy jednak, że czasmi mają miejsce szczególne sytuacje, w których istnieje możliwość otrzymania e-recepty bez wizyty, jeżeli są spełnione poniższe warunki:

1. Pacjent odbył co najmniej 2 wizyty u lekarza prowadzącego: e-recepta nie jest dostępna dla jednorazowych pacjentów Centrum Terapii Dialog. 
2. Od ostatniej wizyty nie minęło więcej niż 3 miesiące - jeżeli czas od ostatniej wizyty u lekarza prowadzącego jest dłuższy, wtedy należy umówić się na kolejną wizytę.
3. Pacjent nie otrzymał ostatnio e-recepty bez wizyty (tj. jeśli pacjent ostatnio już dostał e-receptę bez wizyty, to nie ma możliwości otrzymania kolejnej e-recepty bez wizyty u lekarza prowadzącego).

Ważne:
  • O wystawieniu e-recepty zawsze decyduje lekarz prowadzący lub, w przypadku jego nieobecności, lekarz dyżurny.
  • Złożenie prośby o e-receptę nie oznacza, że pacjent na pewno ją otrzyma. Zawsze jest to decyzja lekarza, który może ocenić, że konieczna jest wizyta kontrolna w celu oceny stanu pacjenta. 
  • Wszystkie recepty wystawiane przez Lekarza Dyżurnego to recepty nierefundowane (na 100%). Aby otrzymać receptę refundowaną, Pacjent powinien zgłosić się na wizytę do lekarza prowadzącego.
  • Lekarz Dyżurny wystawia leki na maksymalnie 4 tygodnie leczenia.
  • W przypadku złożenia prośby o kilka leków może zdarzyć się sytuacja, w której Lekarz Dyżurny odmówi wystawienia części z leków, jeśli uzna, że do wystawienia pozostałych wymagana jest wizyta kontrolna.
SŁOWNICZEK

nazwa handlowa 
- nazwa, pod którą dany produkt leczniczy jest wprowadzony do obrotu w danym kraju. Pozwala jednoznacznie określić przepisany produkt leczniczy lub wyrób medyczny

substancja czynna - to inaczej substancja aktywna w leku,  związek chemiczny, który działa leczniczo na organizm.

zamiennik - zamiennik (generyk, lek odtwórczy, odpowiednik) jest to produkt leczniczy o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej co lek oryginalny, którego stosowanie nie powoduje wystąpienia różnic terapeutycznych. Zamiennik musi spełniać te same standardy jakości, bezpieczeństwa oraz skuteczności co lek oryginalny. Nie wystarczy taki sam skład. Producent, wykonując badania równoważności biologicznej, musi wykazać, że użyta przez niego substancja czynna jest wchłaniania w takiej samej ilości i w takim samym czasie co w leku oryginalnym. Leki są biorównoważne, gdy uzyskane wyniki mieszczą się w granicach 80–125%. Zgodnie z art. 44 ustawy refundacyjnej farmaceuta ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia zamiennika.
W Centrum Terapii Dialog  e-receptę bez wizyty u lekarza można otrzymać tylko w wyjątkowej
sytuacji, ponieważ każdy pacjent powinien zgodnie z zaleceniami odbywać wizyty kontrolne u swojego lekarza prowadzącego.
 
Potrzebujesz porady lub pomocy Specjalisty?
Zadzwoń:
 (22) 436 83 50 lub napisz: przychodnia@terapiadialog.pl
Szczegółowo doradzimy Ci i podpowiemy, kto czym się zajmuje i w czym się specjalizuje.