Umów się na wizytę:
22 436 83 50
22 436 83 50

Poradnia Leczenia Traumy i PTSD

Trauma są to trwałe zmiany w psychice powstałe w wyniku wystąpienia nagłego przeżycia zagrażającego zdrowiu lub życiu, któremu towarzyszył ogromnie silny, negatywny ładunek emocjonalny. Następstwem wstąpienia traumy mogą być trudności w powrocie do dotychczasowego funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach zespół stresu pourazowego. 

Specjalistyczna Poradnia Leczenia Traumy i PTSD (zespołu stresu pourazowego) NZOZ Centrum Terapii Dialog specjalizuje się w:
 • świadczeniu pomocy psychologicznej i psychiatrycznej:
 • ofiarom wypadków komunikacyjnych oraz  katastrof naturalnych,
 • osobom, które doświadczyły przemocy i traumy seksualnej,
 • pracownikom służb mundurowych (żołnierzom, policjantom czy strażakom), którzy doświadczyli trudnych wydarzeń w czasie pełnienia służby,
 • ratownikom medycznym, pielęgniarkom, lekarzom czy innym przedstawicielom zawodów związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej, którzy w czasie wykonywania pracy narażeni byli na sytuacje trudne,
 • osobom znajdującym się w żałobie,
 • każdej osobie, która podejrzewa, że przyczyną jej stanu może być trauma,
 • diagnozowaniu oraz leczeniu PTSD ze stosowaniem psychoterapii i farmakoterapii;
 • szkoleniach grupowe dotyczących PTSD dla osób:
 • będących w grupie ryzyka,
 • już chorujących,
 • będących osobą bliską osobie chorującej,
 • będących opiekunami osób chorujących.
Podczas pierwszych wizyt przeprowadzony będzie szczegółowy wywiad, na postawie którego zostanie postawiona diagnoza oraz dobrane – w porozumieniu z pacjentem – leczenie psychoterapeutyczne i/lub farmakologiczne najlepiej odpowiadające na jego potrzeby.

Nasz zespół:
Umów się na wizytę w Poradni Leczenia Traumy i PTSD:
 
 
 

Nasi specjaliści