Najczęściej zadawane pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?

Proces rekrutacji składa się z II etapów:

 1. Wypełnienie i przesłanie Ankiety Zgłoszenia

  Zgłoszenie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jej przesłania; osoby, które zostaną zakwalifikowane 
do drugiego etapu, zostaną o tym poinformowane drogą mailową.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna (realizowana na platformie ZOOM)

Ogłoszenie wyników następuje po zebraniu się Komisji Kwalifikacyjnej. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowane 
wszystkie osoby uczestniczące w drugim etapie (drogą mailową bądź telefoniczną).

JAKIE SĄ WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ?

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby:

 • posiadające tytuł magistra z zakresu: psychologii, pedagogiki lub kierunku lekarskiego. W szczególnych przypadkach zgłoszenia mogą wysyłać także osoby, które ukończyły inne kierunki studiów niż te wymienione powyżej pod warunkiem możliwości udokumentowania bogatego doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi.
 • posiadające już doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi ( np. w placówkach służby zdrowia, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, uzależnionymi itp.).

ILE KOSZTUJE REKRUTACJA?

Proces rekrutacji do Szkoły Psychoterapii DIALOG jest nieodpłatny.

W JAKIM NURCIE PROWADZONE JEST SZKOLENIE?

Program szkolenia oparty jest na podejściu integracyjno-systemowym.
W trakcie szkolenia Uczestnik zapozna się ze wszystkimi podstawowymi nurtami w psychoterapii, jednak największy nacisk będzie położony na nurt systemowy.

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

W przypadku edycji weekendowej zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w miesiącu (z wyjątkiem III roku, w trakcie którego realizowane jest 12 zjazdów): w piątki (16.00 – 21.15) oraz w soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 do 18.00 (z godzinną przerwą obiadową).

W przypadku edycji cotygodniowej, zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu w piątki w godzinach 8:00 – 17:00 i 8:00 – 14:00 (w zależności od zaplanowanych zajęć).

Uczestnik po pozytywnym przejściu ścieżki rekrutacyjnej i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie ma wybór edycji do której chce dołączyć (w miarę dostępnych miejsc).

W CZY W RAMACH SZKOLENIA MAM DOSTĘP DO DODATKOWYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH? 

Każdy Uczestnik szkolenia ma bezpłatny, nieograniczony dostęp do platformy dialoteka.pl. Na platformie zamieszczane są szkolenia z ekspertami w danym obszarze tematycznym (z zakresu psychologii, psychoterapii, psychiatrii). Szkolenia dedykowane są psychologom i psychoterapeutom. Szkolenia wyposażają w aktualną i praktyczną wiedzę, którą warto wykorzystać podczas pracy w gabinecie. Uczestnicy 4-letniego całościowego szkolenia mogą brać udział w szkoleniach „na żywo”, a także korzystać z dostępu do nagrań ze szkoleń.

CZY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA MOGĘ PROWADZIĆ TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ, DLA PAR I RODZIN?

Tak. Program szkolenia jest całościowy i zintegrowany dlatego Uczestnicy kursu po jego ukończeniu są przygotowani do prowadzenia psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i dorosłych, a także do terapii rodzin i par.

CZY ISTNIEJĄ DODATKOWE KOSZTY SZKOLENIA?

W skład kosztów szkolenia wchodzą: udział w zajęciach teoretyczno-warsztatowych, w grupie genogramowej i balinta, dwa wyjazdowe treningi interpersonalne oraz prowadzenie terapii rodziny z superwizją “na żywo”
W powyższym zakresie nie przewidujemy żadnych dodatkowych opłat. Oczywiście w celu ukończenia kursu, zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, niezbędna jest szkoleniowa terapia własna, koszt której Uczestnicy pokrywają już we własnym zakresie. Szkoła nie pokrywa również kosztu składki (w 2020 roku – 120 zł/rocznie) za członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, które jest również warunkiem ukończenia atestowanego szkolenia.

KOSZT UDZIAŁU

w 4-letnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii DIALOG

 • opłata wstępna – 1 500 zł
 • I semestr – 8 490 zł
 • II semestr – 8 490 zł
 • III semestr – 7 990 zł
 • IV semestr – 7 990 zł
 • V semestr – 7 490 zł
 • VI semestr – 7 490 zł
 • VII semestr – 6 990 zł
 • VIII semestr – 6 990 zł

Powyższe opłaty semestralne obejmują wszystkie elementy szkolenia takie jak:

 • zajęcia teoretyczno-warsztatowe
 • grupy genogramowe
 • grupy balinta
 • dwa wyjazdowe treningi interpersonalne
 • prowadzenie terapii rodziny z superwizją “na żywo”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Umów online