Szkoła Psychoterapii Dialog

Szkoła Psychoterapii Dialog
Ponad 20 edycji szkoleń
Szkoła Psychoterapii Dialog
Doświadczona kadra specjalistów
Szkoła Psychoterapii Dialog
Atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Szkoła Psychoterapii Dialog
Doświadczenie od 2003 r.

TRWA REKRUTACJA NA 4-LETNIE SZKOLENIE PSYCHOTERPEUTYCZNE W SZKOLE PSYCHOTERAPII DIALOG

(dawniej Szkoła Psychoterapii MABOR)

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do kolejnych edycji 4-letniego całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii DIALOG.

Program 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii DIALOG oparty jest na podejściu integracyjnym. Osią szkolenia jest nurt systemowy ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

30. EDYCJA
Rozpoczęcie zajęć:
STYCZEŃ 2023 

(rekrutacja zamknięta)

31. EDYCJA
Rozpoczęcie zajęć:
KWIECIEŃ 2023 
(rekrutacja otwarta)

32. EDYCJA
Rozpoczęcie zajęć:
WRZESIEŃ 2023
(rekrutacja otwarta)

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ?

 1. Szkoła od 2003 roku jest atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, po jej ukończeniu można ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty PTP.
 2. Ukończenie szkolenia umożliwia pracę jako psychoterapeuta również w poradniach opłacanych przez NFZ (szkolenie spełnia kryteria wymagane przez NFZ).
 3. DIALOG gwarantuje rzetelną wiedzę i praktykę. IV rok szkolenia to prowadzenie terapii rodziny pod superwizją “na żywo”.
 4. Kadra to doświadczeni specjaliści, praktycy, certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy.
 5. DIALOG kładzie nacisk na rozwój osobisty – wyjazdowe treningi interpersonalne, grupy balinta i genogramowe.
 6. Posiadamy całościowy program zawierający moduły poświęcone psychoterapii dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 • Program 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii DIALOG oparty jest na podejściu integracyjnym. Osią szkolenia jest nurt systemowy ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Szkolenie w Szkole Psychoterapii DIALOG trwa cztery lata i obejmuje łącznie 1549 godzin, w tym: 1139 godzin w ramach programu szkolenia, a także 360 godzin stażu (realizowanego w akredytowanych ośrodkach stażowych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) i 50 godzin szkoleniowej psychoterapii własnej (u certyfikowanego psychoterapeuty przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Psychologiczne), które uczestnicy są zobowiązani zrealizować dodatkowo w trakcie trwania szkolenia, aby uzyskać dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii DIALOG
 • Zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w miesiącu: w piątki (16.00 – 21.15) oraz w soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 do 18.00 (z godzinną przerwą obiadową).
 • Grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 18 osób.
 • W ciągu kolejnych 4 lat szkolenia uczestnicy wezmą udział w zajęciach kładących nacisk na doświadczenie własne (dwa wyjazdowe treningi interpersonalne, praca z genogramem, grupa balinta), a także w zajęciach warsztatowo – seminaryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne będą skupiać się wokół aktywnego udziału uczestnika. Wiodącą metodą pracy będą ćwiczenia. Na IV roku będzie to także prowadzenie terapii rodzin z superwizją “na żywo”. Wykłady będa formą uzupełniającą o wiedzę potrzebną do realizacji ćwiczeń. W związku z tym niezbędne jest systematyczne zapoznawanie się z materiałami i bibliografią wskazaną przez wykładowców konkretnych bloków tematycznych.
 • Każdy rocznik posiada swojego Opiekuna roku – jest nim prowadzący seminarium na danym roku szkolenia (od I do III roku).

Opiekun roku:

– wspiera Uczestników w procesie nauki i rozwoju

– weryfikuje zdobywaną wiedzę przez Uczestników 

– rekomenduje Uczestników do zakwalifikowania się na kolejne semestry szkolenia

 • Wraz z rozpoczęciem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia terapii własnej, w liczbie godzin określonej w programie.
 • W trakcie trwania szkolenia nie później niż na II semestrze I roku Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia terapii własnej, w liczbie godzin określonej w programie.
 • Warunkiem ukończenia szkolenia jest: uzyskanie wymaganej liczba obecności na zajęciach, zaliczenie wszystkich bloków zajęć zgodnie z ich formą zaliczenia, zaliczenie egzaminów modułowych po zrealizowanych blokach tematycznych, zaliczenie egzaminu ustnego u superwizora z umiejętności terapeutycznych.

KADRA

Zajęcia prowadzone są przez  doświadczonych specjalistów, którzy poza wiedzą teoretyczną posiadają również ogromne doświadczenie kliniczne  i psychoterapeutyczne są certyfikowanymi superwizorami i psychoterapeutami.

Wanda Szaszkiewicz
Kierownik Merytoryczny certyfikowanego, całościowego kursu dla psychoterapeutów w ramach Szkoły Psychoterapii DIALOG. Doświadczona specjalistka psychologii klinicznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikat superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Pracowała przez szereg lat jako rodzinny terapeuta środowiskowy w Klinice Psychiatrii szpitala Uniwersyteckiego. Wiele lat była dyrektorem jednej z placówek Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha w Krakowie, pracownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w tym członkiem Zespołu Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Kieruje Zespołem Centrum Psychoterapii w Krakowie. Jest dydaktykiem w obszarze tematów dotyczących rodzin dzieci i młodzieży z problemami klinicznymi, nurtu systemowego w terapii rodzin, przemocy w rodzinie. Psychoterapię prowadzi głównie w nurcie systemowym, szczególnie w pracy z rodziną oraz w terapii par. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z psychologii i psychoterapii. Pracuje jako superwizor psychoterapii.
dr n. med. Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień – psycholożka, psychoterapeutka.
Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 4 – letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Od 2007 roku pracuje z pacjentami. Doświadczenie zdobywała jako adiunkt w Katedrze Psychologii Pozytywnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie , na stażach: m.in. w Klinice Nerwic, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN, Klinice Neurochirurgii Banacha, Centrum Onkologii w Warszawie, Akademickim Centrum Psychoterapii UW. Pracowała także jako  wykładowca Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie prowadzi praktykę w Centrum Terapii Dialog. Specjalizuje się w psychodynamicznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej, terapii osób z zaburzeniami lękowymi, nastroju i osobowości.
Izabela Barton-Smoczyńska – psycholog, certyfikowany psychotraumatolog ESTSS General Certificate in Psychotraumatology.
Ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie jest Terapeutą EMDR w procesie certyfikacji w zakresie terapii EMDR (EMDR-Europe Association, Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym). Jest także Liderem Grup Balinta w trakcie szkolenia. Od 1994 roku pracuje z pacjentami. Doświadczenie zdobywała m.in. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (Zabrze), W Centrum Leczenia Uzależnień (Warszawa), w Centrum Terapii Dialog, a także w  DIALOG jako psychoterapeuta i trener. Prowadzi praktykę psychologiczną oraz biznesową od 1994, wspiera osoby i organizacje w sytuacjach trudnych, realizowała kilkaset projektów nastawionych na wzmocnienie i rozwój kompetencji osobistych i zawodowych. Specjalizuje się w leczeniu traumy, pomocy w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi i sytuacjami trudnymi, a także w interwencji kryzysowej w terapii par. Jest autorką książki „O dziecku, które odwróciło się na pięcie”.
dr hab., Anna Zajenkowskaprof APS – psycholożka, psychoterapeutka. Wiedzę psychologiczną zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim i Wiedeńskim.
Posiada certyfikat psychoterapeutki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat analityczki grupowej Instytutu Analizy Grupowej “Rasztów”. Obecnie jest superwizorką aplikantką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2009 roku pracuje z pacjentami. Doświadczenie w zakresie psychoterapii zdobywała w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy Fundacji Centrum Praw Kobiet, w Przychodni Zdrowia Psychicznego Śródmieście oraz w Centrum Terapii Dialog. Jest także wykładowczynią akademicką  w Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie prowadzi badania dotyczące min. zaburzeń osobowości. Specjalizuje się w analizie grupowej oraz psychodynamicznej terapii indywidualnej. Pracuje z pacjentami z zaburzeniach osobowości, lękowymi, czy nastroju.
POZOSTALI SPECJALIŚCI:
Luis Alarcon
Psycholog (ze specjalizacją kliniczną), absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także  certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Założyciel pierwszego w Polsce realizującego kompleksowy program terapii uzależnień Ośrodka Profilaktyki, Edukacji i Terapii dla osób z problemami alkoholowymi „PETRA” w Warszawie. Odbywał staże i kursy specjalistyczne w USA. Od 1999 do 2004 roku kierował Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizując zadania kliniczne i strategiczne. Obecnie jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”. Jest także współtwórcą i wykładowcą szkoły – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanej przez PARPA.

dr Szymon Chrząstowski
Certyfikowany psychoterapeuta i członek zarządu Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Uzyskał certyfikat terapeuty: Diploma in Applied Systemic Theory w renomowanym ośrodku Tavistock Clinic w Londynie. Ukończył również zaawansowany kurs terapii narracyjnej prowadzony w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo stale dokształca się na warsztatach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i w głównych brytyjskich ośrodkach terapeutycznych, np. KCC Foundation oraz Institute of Family Therapy. Współpracuje też z Centre for Narrative Practice. Jest członkiem brytyjskiego towarzystwa terapeutów rodzinnych Association for Family Therapy. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych. Oprócz pracy naukowej koncentrującej się wokół analizy funkcjonowania rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, pracuje jako terapeuta.

dr Lidia Popek

 Psychoterapeuta, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, psychoterapeuta psychodynamiczny.
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na Mazowszu. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami, które zodobywała m.in w szpitalach psychiatrycznych w całej Polsce, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii jako ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci.

Michał Melonowski
Psycholog, psychoterapeuta systemowy certyfikowany w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Superwizor psychoterapii certyfikowany w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Od lat zajmuje się prowadzeniem terapii par i terapii rodzin. W swojej pracy z indywidualnymi pacjentami oprócz myślenia w kategoriach systemowych odwołuje się także do teorii psychodynamicznych. Interesuje się etyką w psychoterapii. Działa społecznie na rzecz środowiska psychoterapeutów w ramach zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Patrycja Gajda
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Poznawczo-Behawioralnego. Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykę prowadzi od 2015 roku. Doświadczenie zdobywała m.in. w W Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego, Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania pod kierunkiem prof. Katarzyny Kucharskiej oraz dr Beaty Janke-Klimaszewskiej, Centrum Psychoterapii przy ul. Sobieskiego w Warszawie, a także w Centrum Terapii Dialog. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu Zespołu Stresu Pourazowego, zaburzeń lękowych, kompulsywno-obsesyjnych a także zaburzeń odżywiania.

Zajęcia w Szkole Psychoterapii prowadzą także m.in.: Andrzej Wroński, Peter Nowak-Kormendy, Anna Sternik, Agata Bilsky, Katarzyna Wyrzykowska, Magdalena Rozenfeld, Tytus Koweszko, Marta Maryl, Anna Saramonowicz, Ireneusz Kaflik.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?
Proces rekrutacji składa się z II etapów:
 1. Wypełnienie i przesłanie Ankiety Zgłoszenia
  Zgłoszenie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jej przesłania; osoby, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną o tym poinformowane drogą mailową.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna (realizowana na platformie ZOOM)

Ogłoszenie wyników następuje po zebraniu się Komisji Kwalifikacyjnej. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowane wszystkie osoby uczestniczące w drugim etapie (drogą mailową bądź telefoniczną).

JAKIE SĄ WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ?

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby:

 •  posiadające tytuł magistra z zakresu: psychologii, pedagogiki lub kierunku lekarskiego. (W szczególnych przypadkach zgłoszenia mogą wysyłać także osoby, które ukończyły inne kierunki studiów niż te wymienione pod warunkiem i nie pracują w zawodzie, ale mogą udokumentować doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi. 
 • posiadające już doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi ( np. w placówkach służby zdrowia, oświaty, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach pracujących z osobami niepełnosprawnymi, uzależnionymi itp.).
ILE KOSZTUJE REKRUTACJA?
Rozmowy rekrutacyjne są nieodpłatne.
CZY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA MOGĘ PROWADZIĆ TERAPIĘ ZARÓWNO INDYWIDUALNĄ JAK I PAR I RODZIN?
Tak. Program szkolenia jest całościowy i zintegrowany dlatego Uczestnicy kursu po jego ukończeniu są przygotowani  do prowadzenia psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i dorosłych, a także do terapii rodzin i par.
CZY ISTNIEJĄ DODATKOWE KOSZTY SZKOLENIA?
W skład kosztów szkolenia wchodzą: udział w zajęciach teoretyczno-warsztatowych, w grupie genogramowej i balinta, dwa wyjazdowe treningi interpersonalne oraz prowadzenie terapii rodziny z superwizją “na żywo”
W powyższym zakresie nie przewidujemy żadnych dodatkowych opłat. Oczywiście w celu ukończenia kursu, zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, niezbędna jest szkoleniowa terapia własna, koszt której Uczestnicy pokrywają już we własnym zakresie. Szkoła nie pokrywa również kosztu składki (w 2020 roku – 120 zł/rocznie) za członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, które jest również warunkiem ukończenia atestowanego szkolenia.

 

KOSZT UDZIAŁU
w 4-letnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii DIALOG

 • opłata wstępna – 1 500 zł
 • I semestr – 8 490 zł
 • II semestr – 8 490 zł
 • III semestr – 7 990 zł
 • IV semestr – 7 990 zł
 • V semestr – 7 490 zł
 • VI semestr – 7 490 zł
 • VII semestr – 6 990 zł
 • VIII semestr – 6 990 zł

Powyższe opłaty semestralne obejmują wszystkie elementy szkolenia takie jak:

 • zajęcia teoretyczno-warsztatowe
 • grupy genogramowe
 • grupy balinta
 • dwa wyjazdowe treningi interpersonalne
 • prowadzenie terapii rodziny z superwizją “na żywo”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej

W przypadku pytań skontaktuj się z nami:

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Umów online