Szkoła Psychoterapii - NZOZ Centrum Terapii DIALOG

Szkoła Psychoterapii

TRWAJĄ ZAPISY NA 4-LETNIE SZKOLENIE PSYCHOTERPEUTYCZNE W SZKOLE PSYCHOTERAPII DIALOG (dawniej Szkoła Psychoterapii MABOR)

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do kolejnych edycji 4-letniego całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii
w Szkole Psychoterapii DIALOG.

NAJBLIŻSZE EDYCJE:

25. EDYCJA

Rozpoczęcie zajęć: PAŹDZIERNIK 2021 (rekrutacja zamknięta)
Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej.

26. EDYCJA
Rozpoczęcie zajęć: STYCZEŃ 2022 (rekrutacja zamknięta)
Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej.
27. EDYCJA
Rozpoczęcie zajęć: KWIECIEŃ 2022 (rekrutacja trwa)
Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej:

 ZGŁOŚ SIĘ »

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ?

1
Szkoła od 2003 roku jest atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, po jej ukończeniu można ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty PTP.
2
Ukończenie szkolenia umożliwia pracę jako psychoterapeuta również w poradniach opłacanych przez NFZ (szkolenie spełnia kryteria wymagane przez NFZ).
3
DIALOG gwarantuje rzetelną wiedzę i praktykę. IV rok szkolenia to prowadzenie terapii rodziny pod superwizją “na żywo”.
4
Kadra to doświadczeni specjaliści, praktycy, certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy.
5
DIALOG kładzie nacisk na rozwój osobisty – wyjazdowe treningi interpersonalne, grupy balinta i genogramowe.
6
Posiadamy całościowy program zawierający moduły poświęcone psychoterapii dzieci i młodzieży.

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie w Szkole Psychoterapii DIALOG trwa cztery lata i obejmuje łącznie 1549 godzin, w tym: 1139 godzin w ramach programu szkolenia, a także 360 godzin stażu (realizowanego w akredytowanych ośrodkach stażowych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) i 50 godzin szkoleniowej psychoterapii własnej (u certyfikowanego psychoterapeuty przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Psychologiczne), które uczestnicy są zobowiązani zrealizować dodatkowo w trakcie trwania szkolenia, aby uzyskać dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii DIALOG
 • Zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w miesiącu: w piątki (16.00 – 21.15) oraz w soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 do 18.00 (z godzinną przerwą obiadową).
 • Grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 18 osób.
W ciągu kolejnych 4 lat szkolenia uczestnicy wezmą udział w zajęciach kładących nacisk na doświadczenie własne (dwa wyjazdowe treningi interpersonalne, praca z genogramem, grupa balinta), a także w zajęciach warsztatowo – seminaryjnych.
Zajęcia seminaryjne będą skupiać się wokół aktywnego udziału uczestnika. Wiodącą metodą pracy będą ćwiczenia. Na IV roku będzie to także prowadzenie terapii rodzin z superwizją “na żywo”. Wykłady będa formą uzupełniającą o wiedzę potrzebną do realizacji ćwiczeń. W związku z tym niezbędne jest systematyczne zapoznawanie się z materiałami i bibliografią wskazaną przez wykładowców konkretnych bloków tematycznych.
Każdy rocznik posiada swojego Opiekuna roku (przez pierwsze 2 lata szkolenia).
Zajęcia z opiekunem roku realizowane są w piątki (2 godziny dydaktyczne)
Opiekun roku:
 • dba o Uczestników od strony emocjonalnej
 • wspiera Uczestników w procesie nauki
 • przekazuje wiedzę dotyczącą cyklu życia terapeuty
 • rekomenduje Uczestników do zakwalifikowania się na kolejne semestry szkolenia
W trakcie trwania szkolenia nie później niż na II semestrze I roku Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia terapii własnej, w liczbie godzin określonej w programie.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest: uzyskanie wymaganej liczba obecności na zajęciach, zaliczenie wszystkich bloków zajęć zgodnie z ich formą zaliczenia, zaliczenie egzaminów modułowych po zrealizowanych blokach tematycznych, zaliczenie egzaminu ustnego u superwizora z umiejętności terapeutycznych.

KADRA

Zajęcia prowadzone są przez  doświadczonych specjalistów, którzy poza wiedzą teoretyczną posiadają również ogromne doświadczenie kliniczne  i psychoterapeutyczne są certyfiowanymi superwizorami i psychoterapeutami. Wśród wykładowców znajdują się:
CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ SZKOŁY PSYCHOTERAPII DIALOG:
Wanda Szaszkiewicz
Kierownik Merytoryczny certyfikowanego, całościowego kursu dla psychoterapeutów w ramach Szkoły Psychoterapii DIALOG. Doświadczona specjalistka psychologii klinicznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikat superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Pracowała przez szereg lat jako rodzinny terapeuta środowiskowy w Klinice Psychiatrii szpitala Uniwersyteckiego. Wiele lat była dyrektorem jednej z placówek Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha w Krakowie, pracownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w tym członkiem Zespołu Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Kieruje Zespołem Centrum Psychoterapii w Krakowie. Jest dydaktykiem w obszarze tematów dotyczących rodzin dzieci i młodzieży z problemami klinicznymi, nurtu systemowego w terapii rodzin, przemocy w rodzinie. Psychoterapię prowadzi głównie w nurcie systemowym, szczególnie w pracy z rodziną oraz w terapii par. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z psychologii i psychoterapii. Pracuje jako superwizor psychoterapii.
dr n. med. Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień – psycholog, psychoterapeuta.
Posiada specjalizację z psychologii klinicznej. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Ukończyła 4 – letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Od 2007 roku pracuje z pacjentami. Doświadczenie zdobywała jako adiunkt w Katedrze Psychologii Pozytywnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie , na stażach: m.in. w Klinice Nerwic, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN, Klinice Neurochirurgii Banacha, Centrum Onkologii w Warszawie, Akademickim Centrum Psychoterapii UW. Pracowała także jako  wykładowca Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie prowadzi praktykę w Centrum Terapii Dialog. Specjalizuje się w psychodynamicznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej, terapii osób z zaburzeniami lękowymi, nastroju i osobowości.
Izabela Barton-Smoczyńska – psycholog, certyfikowany psychotraumatolog ESTSS General Certificate in Psychotraumatology.
Ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie jest Terapeutą EMDR w procesie certyfikacji w zakresie terapii EMDR (EMDR-Europe Association, Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym). Jest także Liderem Grup Balinta w trakcie szkolenia. Od 1994 roku pracuje z pacjentami. Doświadczenie zdobywała m.in. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (Zabrze), W Centrum Leczenia Uzależnień (Warszawa), w Centrum Terapii Dialog, a także w  DIALOG jako psychoterapeuta i trener. Prowadzi praktykę psychologiczną oraz biznesową od 1994, wspiera osoby i organizacje w sytuacjach trudnych, realizowała kilkaset projektów nastawionych na wzmocnienie i rozwój kompetencji osobistych i zawodowych. Specjalizuje się w leczeniu traumy, pomocy w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi i sytuacjami trudnymi, a także w interwencji kryzysowej w terapii par. Jest autorką książki „O dziecku, które odwróciło się na pięcie”.
dr hab., prof APS Anna Zajenkowska -psycholożka, psychoterapeutka. Wiedzę psychologiczną zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim i Wiedeńskim.
Posiada certyfikat psychoterapeutki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat analityczki grupowej Instytutu Analizy Grupowej “Rasztów”. Od 2009 roku pracuje z pacjentami. Doświadczenie w zakresie psychoterapii zdobywała w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy Fundacji Centrum Praw Kobiet, w Przychodni Zdrowia Psychicznego Śródmieście oraz w Centrum Terapii Dialog. Jest także wykładowczynią akademicką  w Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie kieruje Szkołą Doktorską. Specjalizuje się w analizie grupowej oraz psychodynamicznej terapii indywidualnej. Pracuje z pacjentami z zaburzeniach osobowości, lękowymi, czy nastroju, a także  z osobami, które doświadczyły przemocy domowej.
POZOSTALI SPECJALIŚCI:
Luis Alarcon – psycholog (ze specjalizacją kliniczną), absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także  certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Założyciel pierwszego w Polsce realizującego kompleksowy program terapii uzależnień Ośrodka Profilaktyki, Edukacji i Terapii dla osób z problemami alkoholowymi „PETRA” w Warszawie. Odbywał staże i kursy specjalistyczne w USA. Od 1999 do 2004 roku kierował Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizując zadania kliniczne i strategiczne. Obecnie jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”. Jest także współtwórcą i wykładowcą szkoły – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanej przez PARPA.

dr Szymon Chrząstowski
Certyfikowany psychoterapeuta i członek zarządu Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Uzyskał certyfikat terapeuty: Diploma in Applied Systemic Theory w renomowanym ośrodku Tavistock Clinic w Londynie. Ukończył również zaawansowany kurs terapii narracyjnej prowadzony w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo stale dokształca się na warsztatach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i w głównych brytyjskich ośrodkach terapeutycznych, np. KCC Foundation oraz Institute of Family Therapy. Współpracuje też z Centre for Narrative Practice. Jest członkiem brytyjskiego towarzystwa terapeutów rodzinnych Association for Family Therapy. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych. Oprócz pracy naukowej koncentrującej się wokół analizy funkcjonowania rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, pracuje jako terapeuta.

dr Lidia Popek – psychoterapeuta, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, psychoterapeuta psychodynamiczny.
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na Mazowszu. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami, które zodobywała m.in w szpitalach psychiatrycznych w całej Polsce, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii jako ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci.
Michał Melonowski
Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest superwizorem- aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od lat zajmuje się prowadzeniem terapii par i terapii rodzin. W swojej pracy z indywidualnymi pacjentami oprócz myślenia w kategoriach systemowych odwołuje się także do teorii psychodynamicznych. Interesuje się etyką w psychoterapii. Działa społecznie na rzecz środowiska psychoterapeutów w ramach zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Milena Pyra – psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin.
Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 4-letnie szkolenie “Studium Terapii Rodziny”. Od 2001 roku pracuje z pacjentami. Doświadczenie zdobywała m.in. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Centrum Medyczno-Psychologicznym DIALOG oraz Centrum Terapii Dialog gdzie obecnie prowadzi praktykę. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami psychosomatycznymi oraz chorych somatycznie, a także w terapii rodzinnej i konsultacjach rodzicielskich.

Patrycja Gajda – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Poznawczo-Behawioralnego.
Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykę prowadzi od 2015 roku. Doświadczenie zdobywała m.in. w W Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego, Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania pod kierunkiem prof. Katarzyny Kucharskiej oraz dr Beaty Janke-Klimaszewskiej, Centrum Psychoterapii przy ul. Sobieskiego w Warszawie, a także w Centrum Terapii Dialog. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu Zespołu Stresu Pourazowego, zaburzeń lękowych, kompulsywno-obsesyjnych a także zaburzeń odżywiania.

Zajęcia w Szkole Psychoterapii prowadzą także m.in.: Andrzej Wroński, Peter Nowak-Kormendy, Anna Sternik, Agata Bilsky, Katarzyna Wyrzykowska, Magdalena Rozenfeld, Tytus Koweszko, Marta Maryl, Anna Saramonowicz, Ireneusz Kaflik.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?
Proces rekrutacji składa się z II etapów:
1
Wypełnienie i przesłanie Ankiety Zgłoszenia
Zgłoszenie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jej przesłania; osoby, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną o tym poinformowane drogą mailową.
2
Rozmowa kwalifikacyjna (w związku z COVID-19 realizowana na platformie ZOOM)
Osoby, których zgłoszenie przejdzie pomyślną weryfikację, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (termin rozmowy zostanie ustalony telefonicznie lub mailowo.

Ogłoszenie wyników następuje po zebraniu się Komisji Kwalifikacyjnej. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowane wszystkie osoby uczestniczące w drugim etapie (drogą mailową bądź telefoniczną).

JAKIE SĄ WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ?
Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby posiadające tytuł magistra z zakresu: psychologii, pedagogiki lub kierunku lekarskiego.
W szczególnych przypadkach rozpatrujemy kandydatury osób z innym niż wyżej wymienione wykształcenia, ale są to pojedyncze i indywidualne kwestie.
ILE KOSZTUJE REKRUTACJA?
Rozmowy rekrutacyjne są nieodpłatne.
CZY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA MOGĘ PROWADZIĆ TERAPIĘ ZARÓWNO INDYWIDUALNĄ JAK I PAR I RODZIN?
Tak. Program szkolenia jest całościowy i zintegrowany dlatego Uczestnicy kursu po jego ukończeniu są przygotowani  do prowadzenia psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i dorosłych, a także do terapii rodzin i par.
CZY ISTNIEJĄ DODATKOWE KOSZTY SZKOLENIA?
W skład kosztów szkolenia wchodzą: udział w zajęciach teoretyczno-warsztatowych, w grupie genogramowej i balinta, dwa wyjazdowe treningi interpersonalne oraz prowadzenie terapii rodziny z superwizją “na żywo”
W powyższym zakresie nie przewidujemy żadnych dodatkowych opłat. Oczywiście w celu ukończenia kursu, zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, niezbędna jest szkoleniowa terapia własna, koszt której Uczestnicy pokrywają już we własnym zakresie. Szkoła nie pokrywa również kosztu składki (w 2020 roku – 120 zł/rocznie) za członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, które jest również warunkiem ukończenia atestowanego szkolenia.

KOSZT UDZIAŁU
w 4-letnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii DIALOG

 • opłata wstępna – 1 000 zł
 • I semestr – 7 490 zł
 • II semestr – 7 490 zł
 • III semestr – 6 990 zł
 • IV semestr – 6 990 zł
 • V semestr – 6 490 zł
 • VI semestr – 6 490 zł
 • VII semestr – 5 990 zł
 • VIII semestr – 5 990 zł

Powyższe opłaty semestralne obejmują wszystkie elementy szkolenia takie jak:

 • zajęcia teoretyczno-warsztatowe
 • grupy genogramowe
 • grupy balinta
 • dwa wyjazdowe treningi interpersonalne
 • prowadzenie terapii rodziny z superwizją “na żywo”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej

ZGŁOŚ SIĘ»

 

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Umów online
gdpr-image
Nasza witryna korzysta z ciasteczek, czyli plików cookie. Dzięki temu możemy Państwu świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie z naszych stron WWW zmiany ustawień dotyczących prywatności oznacza, że będą one zapisywane w pamięci Państwa urządzenia końcowego. Więcej na temat naszej polityki prywatności mogą Państwo przeczytać tutaj, a także w naszym regulaminie korzystania z naszych witryn.
Więcej informacji o ciasteczkach