Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia w Szkole Psychoterapii DIALOG (dawniej: Szkoła Psychoterapii MABOR)

Program 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii DIALOG oparty jest na podejściu integracyjnym. Osią szkolenia jest nurt systemowy ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

I ROK Szkoły Psychoterapii DIALOG

 • Narzędzie terapeuty, terapeuta jako narzędzie. Opis i diagnoza terapeutyczna – seminarium
 • Doświadczenia własne procesu grupowego. Ja człowiek jako terapeuta – grupa self experience
 • Etyka w psychoterapii
 • Cykl życia człowieka
 • Psychopatologia i diagnozy zaburzeń psychicznych (ICD 10 i DSM-5)
 • Cykl życia rodziny
 • Pojęcie integracji w psychoterapii. Terapia systemowa na tle innych szkół terapeutycznych
 • Diagnoza i terapia uzależnień u dorosłych, młodzieży i dzieci. Pacjent z podwójną diagnozą
 • Zjawiska w rodzinie z problemem uzależnienia (współuzależnienia, DDA) Nowy paradygmat w leczeniu uzależnień. Program ograniczania picia. Pacjent z doświadczeniem traumy w procesie psychoterapii
 • Pacjent z doświadczeniem traumy w procesie psychoterapii
 • Pacjent w kryzysie samobójczym. Rodzina w kryzysie samobójczym.
 • Przemoc interpersonalna – diagnoza i postępowanie
 • Kliniczne zastosowanie Terapii Humanistycznej
 • Wyjazdowy trening interpersonalny

 

II ROK Szkoły Psychoterapii DIALOG

 • Narzędzie terapeuty, terapeuta jako narzędzie. Opis i diagnoza terapeutyczna – seminarium
 • Doświadczenia własne procesu grupowego. Ja człowiek jako terapeuta – grupa self experience
 • Kliniczne zastosowanie Terapii CBT dorosłych, par, dzieci i młodzieży
 • Terapia Schematów
 • Psychiatria i Psychoterapia – specyfika dzieci i młodzieży
 • Rozwój seksualny i zaburzenia seksulane,
 • Psychoterapia dzieci
 • Psychoterapia nastolatków
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Terapia zaburzeń osobowości – podejście integracyjne
 • Kliniczne zastosowanie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Pojęcie integracji w psychoterapii. Terapia systemowa na tle innych szkół terapeutycznych

III ROK Szkoły Psychoterapii DIALOG

 • Terapia systemowa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Grupa Balinta – sesje, w czasie których uczestnicy analizują własne emocje powstałe w relacjach z pacjentami
 • Genogram – praca grupowa uczestników nad genogramami własnych rodzin pochodzenia
 • Seminarium
 • Wyjazdowy trening interpersonalny

IV ROK Szkoły Psychoterapii DIALOG

 • Superwizja grupowa terapii rodzin, prowadzona „na żywo”

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Umów online