Umów się na wizytę:
22 436 83 50
22 436 83 50

Pierwsza wizyta u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży
- ważne informacje dla Rodziców
 
1. Na pierwszą wizytę u psychiatry dzieci i młodzieży należy zgłosić się z całą dostępną dokumentacją dziecka, obejmującą:
2. Diagnoza zaburzeń psychicznych zwykle ma charakter wieloetapowy – do postawienia ostatecznej diagnozy zwykle potrzebne są co najmniej dwie (a niekiedy więcej) lekarskie wizyty diagnostyczne. W proces stawiania diagnozy często zaangażowany jest również psycholog, pedagog, logopeda, neurolog.
3. W zależności od postawionej diagnozy – lekarz ustala indywidualny program terapeutyczny, którego elementami mogą być: psychoterapia pacjenta, terapia rodziny, farmakoterapia, trening umiejętności społecznych, warsztaty dla rodzin, zajęcia reedukacyjne, logopedyczne itp.
4. Farmakoterapia nie jest jedyną metodą leczenia zaburzeń psychicznych; o wskazaniach do jej zastosowania każdorazowo decyduje lekarz – po ocenie uwzględniającej stan zdrowia i funkcjonowanie pacjenta, wywiad zebrany od członków rodziny, treści wydanych opinii.
5. Po zakończonym procesie diagnostycznym lekarz psychiatra dzieci i młodzieży pozostaje osobą koordynującą i, w razie potrzeby, modyfikującą przebieg leczenia pacjenta.