Wszyscy specjaliści


Kierownik Poradni Nerwic i Lęku, lekarz specjalista psychiatra

lek.

Kierowniczka Poradni Zdrowia Psychicznego dla Lekarzy i Studentów Medycyny, lekarka specjalistka psychiatra

lek.

Kierownik Poradni ADHD u Dorosłych, lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta integracyjny

lek.

Kierownik Poradni Psychogeriatrii i Zaburzeń Pamięci, lekarz specjalista psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Zaburzeń Snu, lekarz specjalista psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Choroby Afektywnej Dwubiegunowej (ChAD), lekarz specjalista psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Zaburzeń Odżywiania, lekarz specjalista psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Fibromialgii i Zespołu Przewlekłego Zmęczenia, lekarz specjalista psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Leczenia Natręctw, lekarz specjalista psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Leczenia Psychoz, lekarz specjalista psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Leczenia Traumy i PTSD, lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra, ordynator

Prof. dr hab. n. med.

lekarz specjalista psychiatra

Prof. dr hab. n. med.

lekarz specjalista psychiatra

Prof. dr hab. n. med.

lekarz specjalista psychiatra

Prof. dr hab. n. med.

lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, psychoterapeuta psychodynamiczny

dr n.med.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra, lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra, psycholog

dr n. med.

lekarz specjalista psychiatra

dr n. med.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra, ordynator

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

dr n. med.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

dr n. med.

lekarz specjalista psychiatra

dr hab.n.med.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra, lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, ordynator

dr n. med.

lekarz specjalista psychiatra, lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz specjalista neurolog dzieci i młodzieży

dr n. med.

lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz specjalista neurolog

lek.

lekarz specjalista psychiatra, lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, ordynator

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz specjalista psychiatra, ordynator

dr n. med.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra, lekarz seksuolog, psychoterapeuta psychodynamiczny

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarka specjalistka psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista neurolog

dr n. med.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

psychoterapeuta, lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra, ordynator

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz dorosłych, ordynator

dr n. med.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra, ordynator

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra, ordynator

dr n. med.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra, ordynator

dr hab.n.med.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz specjalista psychiatra, ordynator

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta CBT

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra specjalista

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra, lekarz seksuolog, ordynator

lek.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra

lek.

lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta

lek.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

dr n. med.

lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji

lek.

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychotraumatolog

dr n. społ.

psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy

psycholożka, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, psychoterapeuta schematu

psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeutka integracyjna, psychoterapeutka uzależnień, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeutka systemowa, terapeutka par i rodzin

psycholożka, psycholożka kliniczna, psychoterapeutka psychodynamiczna

dr n. med.

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta integracyjny

pedagog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta dziecięcy, diagnosta dziecięcy, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka psychodynamiczna

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta ISTDP, interwent kryzysowy

psycholog dorosłych, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeutka integracyjna, terapeutka par

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, terapeuta uzależnień, psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

pedagog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta TSR

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog sportu

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, interwent kryzysowy

psycholog dzieci i młodzieży

psycholog dzieci i młodzieży, pedagog, diagnosta, trener

psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny

pedagog, psychoterapeuta integracyjny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta systemowy, interwent kryzysowy, terapeuta par

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, neuropsycholog

dr n. med.

psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par i terapeuta grupowy

psycholog dzieci i młodzieży, psychotraumatolog

psycholog, psychoterapeuta systemowy dorosłych

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par

psycholog, psychoterapeuta integracyjny i humanistyczny, seksuolog

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta uzależnień, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

seksuolog, psycholog kliniczny

dr n. med.

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

dr n. med.

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

dr n. społ.

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna, psychoterapeutka psychoanalityczna, superwizorka psychoterapii psychodynamicznej, analityczka grupowa, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholożka, psychoterapeutka integracyjna

psychoterapeuta integracyjny, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, terapeuta TSR, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeutka Gestalt

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowo - psychodynamiczny, terapeuta par

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

dr n. hum.

psycholog, psycholog dzieci i młodzież, terapeuta TSR

psychoterapeuta psychodynamiczny

psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny dzieci i młodzieży

psychoterapeutka dzieci i młodzieży

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeuta systemowy i poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży oraz dorosłych

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psychoterapeuta integracyjny

psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholożka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, psychoterapeutka psychodynamiczna osób dorosłych

psycholog, psychodietetyk, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeuta ericsonowski

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

neurologopeda

psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholożka dzieci i młodzieży, diagnostka dziecięca

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowo - psychodynamiczny, terapeuta rodzin

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy, seksuolog

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

dr n. ekon.

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par

psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii

dr n. med.

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psychoterapeutka Gestalt, terapeutka TSR

psycholog, psycholog młodzieży, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin

psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa

psychoterapeutka Gestalt

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo‐behawioralna i integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog dziecięcy, diagnosta dziecięcy (od 3 do 15 rż.)

psycholog, psychoterapeutka systemowa, certyfikowana terapeutka TSR

psycholog dzieci i młodzieży, diagnosta dziecięcy

psychoterapeuta systemowy

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta integracyjny

psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy, seksuolog

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, seksuolog

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, interwentka kryzysowa

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy osób dorosłych, par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog kliniczny

psycholog dorosłych, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta psychoanalityczny

psychoterapeuta integracyjny, terapeuta uzależnień

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, terapeuta rodzin, psycholog kliniczny

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, terapeuta uzależnień

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny osób dorosłych i par

terapeuta TSR, interwent kryzysowy

dr n. hum.

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

dr n. hum.

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy

dr n. hum.

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

terapeuta uzależnień

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, coach, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, psychoonkolog

dr n. społ.

psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

dr n. hum.

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholożka, analityczka grupowa, psychoterapeutka psychodynamiczna

prof. dr hab. n. społ.

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, integracyjna terapeutka par

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeuta integracyjny, terapeuta uzależnień

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Umów online