Wszyscy specjaliści


Kierownik Poradni Nerwic i Lęku, lekarz psychiatra

lek.

Kierowniczka Poradni Zdrowia Psychicznego dla Lekarzy i Studentów Medycyny, lekarka psychiatra

lek.

Kierownik Poradni ADHD u Dorosłych, lekarz psychiatra, psychoterapeuta integracyjny

lek.

Kierownik Poradni Psychogeriatrii i Zaburzeń Pamięci, lekarz psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Zaburzeń Snu, lekarz psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Choroby Afektywnej Dwubiegunowej (ChAD) lekarz psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Zaburzeń Odżywiania, lekarz psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Fibromialgii i Zespołu Przewlekłego Zmęczenia, lekarz psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Leczenia Psychoz, lekarz psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Leczenia Natręctw, lekarz psychiatra

lek.

Kierownik Poradni Leczenia Traumy i PTSD, lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

Prof. dr hab. n. med.

lekarz psychiatra

Prof. dr hab. n. med.

lekarz psychiatra

Prof. dr hab. n. med.

lekarz psychiatra

Prof. dr hab. n. med.

lekarz psychiatra, psycholog

dr n. med.

Lekarz psychiatra

dr n. med.

lekarz psychiatra

dr n. med.

lekarz psychiatra

dr n. med.

Lekarz psychiatra

dr hab.n.med.

lekarz psychiatra

dr n. med.

lekarz psychiatra

dr n. med.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży oraz dorosłych

dr n. med.

lekarz psychiatra

dr n. med.

lekarz psychiatra

dr n. med.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, psychoterapeuta psychodynamiczny

dr n.med.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

dr n. med.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

Lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

Lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

Lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz neurolog dzieci i młodzieży

lek.

lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

Lekarz psychiatra, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz specjalista psychiatra, lekarz seksuolog

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

dr n. med.

lekarz psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny

lek.

lekarz psychiatra

lek.

Lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

Lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

Lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

psychoterapeuta, lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

Lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra, psychoterapeuta CBT

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

Lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

Lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra, seksuolog

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

lek.

psychoterapeuta, lekarz psychiatra

lek.

lekarz psychiatra

lek.

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta stresu potraumatycznego

dr n. społ.

psycholożka, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, psychoterapeuta schematu

psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy

psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

pedagog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta dziecięcy, diagnosta dziecięcy, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeuta uzależnień, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholożka, specjalistka psycholożka kliniczna, psychoterapeutka psychodynamiczna

dr n. med.

psycholog, psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholożka, seksuolożka (psycholożka) psychoterapeutka psychodynamiczna

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, interwent kryzysowy

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

mgr

psycholog, psychoterapeutka integracyjna, terapeutka par

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta ISTDP, interwent kryzysowy

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta uzależnień, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

pedagog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, terapeuta TSR

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta CBT, psycholog sportu

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, interwent kryzysowy

psycholog, neuropsycholog, specjalista psycholog kliniczny

dr n. biol.

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog dzieci i młodzieży, pedagog, diagnosta, trener

psycholog dziecięcy

mgr

psycholog, psychoterapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, pedagog

pedagog, psychoterapeuta integracyjny, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

mgr

psycholog, psychoterapeuta systemowy, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, neuropsycholog

dr n. med.

psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par i terapeuta grupowy

mgr

psycholog dzieci i młodzieży, psychotraumatolog

psycholog, psychoterapeuta systemowy dorosłych i młodzieży

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta CBT, psychoterapeuta uzależnień, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta systemowy

psycholog, psychoterapeuta integracyjny i humanistyczny, seksuolog

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy

seksuolog, specjalista II st. psychologii klinicznej

dr n. med.

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

dr n. med.

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

dr n. społ.

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholożka, psychoterapeutka integracyjna

psychoterapeuta integracyjny, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta TSR, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeutka Gestalt

mgr

psycholog, psychoterapeuta systemowy

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowo - psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

dr n. hum.

psycholog, psycholog dzieci i młodzież, terapeuta TSR

pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

pedagog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psychoterapeutka dzieci i młodzieży

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

mgr

psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, terapeuta rodzin i par, psychoterapeuta systemowy i poznawczo-behawioralny

psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholożka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, psychoterapeutka psychodynamiczna osób dorosłych

psycholog, psychodietetyk, terapeuta (TSR)

psycholog, psychoterapeuta ericsonowski

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

neurologopeda

pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowo - psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy, psycholog (seksuolog)

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psychoterapeuta integracyjny

mgr

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii

dr n. med.

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psycholog młodzieży, psychoterapeuta integracyjny

psychoterapeutka Gestalt i TSR

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, seksuolog (psycholog), psychoterapeuta integracyjny

psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog dzieci i młodzieży, psycholog, psychoterapeuta systemowy

psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo‐behawioralna i integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholożka, psychoterapeutka integracyjna

psycholog dziecięcy, diagnosta dziecięcy (od 3 do 15 rż.)

mgr

psycholog dorosłych i młodzieży, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany terapeuta TSR, interwent kryzysowy

psycholog dziecięcy, pedagog, diagnosta

psychoterapeuta systemowy

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta integracyjny

pedagog, psychoterapeuta integracyjny, seksuolog (psycholog)

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, seksuolog

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

pedagog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

mgr

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, seksuolog (psycholog), psychoterapeuta CBT, specjalista psycholog kliniczny

psycholog dorosłych, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta psychoanalityczny

psychoterapeuta integracyjny, psychoterapeuta uzależnień

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta rodzin, specjalista psycholog kliniczny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

terapeuta TSR, interwent kryzysowy, pedagog

dr n. hum.

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

dr n. hum.

psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy

dr n. hum.

psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, coach, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, psychoonkolog

psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

dr n. hum.

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholożka, analityczka grupowa, psychoterapeutka psychodynamiczna

prof. dr hab. n. społ.

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeuta integracyjny, psychoterapeuta uzależnień

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Umów online
gdpr-image
Nasza witryna korzysta z ciasteczek, czyli plików cookie. Dzięki temu możemy Państwu świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie z naszych stron WWW zmiany ustawień dotyczących prywatności oznacza, że będą one zapisywane w pamięci Państwa urządzenia końcowego. Więcej na temat naszej polityki prywatności mogą Państwo przeczytać tutaj, a także w naszym regulaminie korzystania z naszych witryn.
Więcej informacji o ciasteczkach