Umów się na wizytę
22 436 83 50
czynne 7 dni w tygodniu
umow sie
photo

lekarz psychiatra

Przyjmuje w przychodni:

 • DIALOG Śródmieście - Słomińskiego 19

dr n. med. Sławomir Murawiec

lekarz specjalista psychiatra

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • od 1991 roku 

Doświadczenie zdobywał:

 • W Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
 • W III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • W Zespole Leczenia Środowiskowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 • W Szpitalu Wolskim w Warszawie
Wykształcenie:
 • Szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty – Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii
 • 2005 – Instytut Psychiatrii i Neurologii, doktorat
 • 1991 – Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Lekarski)

Certyfikaty:

 • Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii
 • Certyfikat Psychoterapeuty sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Certyfikat Specjalisty Psychiatrii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dodatkowe szkolenia:

 • 2001 – The Moudsley Forum – course for European Psychiatrists, Londyn
 • Evidence based medicine in anxiety disorders, Skodsborg, Dania

Konsultacja w językach:

 • Angielskim

Wykłady szkoleniowe:

 • Rok 2016:
              – 2016 – na II Forum Psychiatrycznym „Ciało czy umysł – choroby psychosomatyczne”, organizator: Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja”, wykład: "Zaburzenia psychosomatyczne – tak podobne i tak zróżnicowane."
              – 2016 – na konferencji naukowej: Oblicza współczesnej interny, organizator KIMZE (jako członek Komitetu Naukowego), wykład: "Maski somatyczne zaburzeń psychicznych – od diagnozy do leczenia." oraz "Jakie objawy towarzyszą depresji i lekowi i jak z nimi postępować."
              – 2016 – w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, Oddział Warmińsko-Mazurski, wykład: "Lęk uogólniony – wyzwania diagnostyczne a nowe perspektywy terapeutyczne – pregabalina."
              – 2016 – na Tygodniu Mózgu „Mózgi mózgom”, organizator: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, wykład: "Jak psychoterapia kształtuje mózg."
 • Rok 2015:
              – 2015 – na seminarium: Integracyjne podeście w psychoterapii psychoz. Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii, wykład: ">>Codzienna psychoza<< i praca nad depsychotyzowaniem codziennych doświadczeń."
              – 2015 – na zebraniu Filii Warszawskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wykład: "Pojęcia i teorie psychodynamiczne –czy potwierdzają się w badaniu rezonansem magnetycznym?"
              – 2015 – na konferencji: „Psychiatrzy dla Psychologów 2015”, organizator: NZOZ Centrum Terapii DIALOG, wykład: "Lek-tabletka w relacji pacjenta z… psychoterapeutą."
              – 2015 – na Forum Psychiatrycznym „Wspólna sprawa – wspólne rozwiązania”, organizator: Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja”, wykład: "Kierunek w którym zmierza współczesna psychiatria – już nie szpital psychiatryczny lecz integracja społeczna pacjenta i praca w środowisku."
              – 2015 – na zebraniu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wykład: "Jak poprawić wyniki leczenia przez poprawę komunikacji z pacjentem i uwzględnienie psychologicznych aspektów farmakoterapii"
              – 2015 – na seminarium Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii: Leki w psychiatrii i psychoterapii
              – 2015 – na konferencji naukowej: Oblicza współczesnej psychiatrii 2015, organizator KIMZE (jako kierownictwo naukowe), wykład: "Pacjent, którego nie zapomnę", "Mózg- ciało w psychiatrii- niedoceniane związki", "O komunikowaniu się z pacjentem: jak powiedzieć rozpoznanie, jak zachęcić do leczenia?" oraz "Historie pacjentów, w których mylili się wszyscy"
              – 2015 – na seminariach Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, wykład: "Mózg – po co go mamy i czemu służy? Jak w kontekście tych koncepcji działa psychoterapia?", "Psychoanaliza i psychoterapia poznawczo-behawioralna w świetle badan neurobiologii", "Pojęcia i teorie psychodynamiczne –czy potwierdzają się w badaniu rezonansem magnetycznym?" oraz "Świadome ID. Wprowadzenie do koncepcji Marka Solmsa"
              – 2015 – na IV Międzyuczelnianej Konferencji Dzień Mózgu: mózg pod presją współczesności, wykład: "Co daje neuropsychoanaliza?"
              – 2015 – na Tygodniu Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, wykład: "Po co nam mózg, dlaczego się myli i jak działa psychoterapia?"
              – 2015 – na posiedzeniu klinicznym Katedry i Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykład: "Mozaika emocji, emocje pozytywne i leczenie depresji w kontekście neuropsychoanalitycznym."
              – 2015 – na Dniu Otwartym IX Forum Przeciw Depresji „Depresję można wyleczyć.”, wykład: "Depresja a praca. Forum Przeciw Depresji"
 • Rok 2014: 
              – 2014 – na wykładzie i warsztacie dla lekarzy psychiatrów z okazji Europejskiego Dnia Walki z Depresją 2014, organizator: Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji i KRKA, wykład: "Jak zwiększyć skuteczność leczenia przez bardziej efektywną komunikację z pacjentem. (wykład i warsztat)"
              – 2014 – na konferencji „Trudności w psychoterapii” z udziałem Prof. Nancy McWilliams, organizator: Laboratorium Psychoedukacji, wykład: "Trzy aspekty pacjenta: psychodynamiczny, biologiczny, farmakologiczny."      
              – 2014 – na XIX ISPS Croatia: School of Psychotherapy of Psychoses. Focus on: Personality, personality disorders, psychoses., organizator: Croatian Medical Association, Croatian Society for Psychotherapy, Psychosocial Treatments and Early Intervention in Psychoses i Croatian Society for Clinical Psychiatry, wykład: "Psychodynamic Psychopharmacology" oraz "Case presentation."     
              – 2014 – na spotkaniu naukowym na Oddziale Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wykład: "Interwencja neuro-psychoterapeutyczna – jak trafić w „dwie” nieświadomości jednocześnie"
              – 2014 – na konferencji naukowej: Oblicza współczesnej psychiatrii 2014, organizator KIMZE (jako kierownictwo naukowe), wykład: "Emocje: czasem kłopotliwy, czasem przyjemny spadek po ewolucji." oraz "Znaczenie neuroplastyczności w terapii depresji."
              – 2014 – na konferencji: Specjalistyczna opieka nad pacjentem cierpiącym na schizofrenię. Warsztat dla personelu medycznego, organizator KIMZE, wykład: "Czy to ta sama osoba? Obraz osoby ze schizofrenią w pierwszych latach choroby a pacjent przewlekły." oraz "Zmiana myślenia o roli leków o przedłużonym działaniu w terapii schizofrenii."
 • Rok 2013:
              – 2013 – na konferencji naukowej „Nasza wspólna sprawa”, organizator Cieszyńskie Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, wykład: "Jak rozmawiać z osobą z zaburzeniami psychicznymi i przekonać do szukania pomocy – aspekty praktyczne."
              – 2013 – na konferencji dla lekarzy psychiatrów z okazji Europejskiego Dnia Walki z Depresją 2013, organizator Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, wykład: "Dialog terapeutyczny w zaburzeniach depresyjnych"
              – 2013 – na konferencji „… depresja…”, organizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, wykład: "Jak rozmawiać z osobą z depresją i przekonać do szukania pomocy – aspekty praktyczne"
              – 2013 – na Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, organizator Stowarzyszenie Równych szans Ewa, wykład: "Psychiatria środowiskowa – dlaczego, jak, gdzie, kiedy?"
              – 2013 – na spotkaniu: "Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia. Aktywizują zawodowa osób chorych psychicznie.", organizator KIMZE, wykład: "Rekomendacja dotycząca możliwości i zdolności osób chorych do stałego zatrudnienia przy prawidłowo prowadzonej terapii (psychologicznej, psychiatrycznej i farmakologicznej)"
              – 2013 – na konferencji naukowej: "Oblicza współczesnej psychiatrii 2013", organizator KIMZE (jako kierownictwo naukowe), wykład: "Jak uzyskać i nie stracić współpracy z pacjentem?"
              – 2013 – na konferencji naukowej: "Oblicza współczesnej interny", organizator KIMZE (jako członek Komitetu Naukowego), wykład: "Przegląd problematyki psychiatrycznej w praktyce lekarza internisty"

Specjalizuje się w:

 • Diagnostyce i leczeniu zaburzeń depresyjnych
 • Diagnostyce i leczeniu schizofrenii
 • Diagnostyce i leczeniu zaburzeń dwubiegunowych
 • Diagnostyce i leczeniu zaburzeń lękowych
 • Diagnostyce i leczeniu zaburzeń adaptacyjnych
Posiadane uprawnienia:
Chcesz zapisać się na wizytę?

Zadzwoń: 22 436 83 50

Ryszard

Dr n. med. Sławomir Murawiec jest osobą punktualną i uczciwą. Ocenia możliwości leczenia wg aktualnego stanu wiedzy medycznej. Nie pognębia pacjenta, ani nie prezentuje przed pacjentem świetlanej przyszłości. Stara się pomóc pacjentowi mówiąc o plusach i minusach danej terapii. Panie z recepcji są uprzejme i życzliwe. Jedyny mankament, to wysoka cena za wizytę.

Ocena
Dominika

B dobry lekarz

Ocena
//

Jak widzę, różne są opinie o dr S. Murawcu. Ich różnorodność wynika w moim przekonaniu z nieznajomości tego biznesu jak i biznesu PHARMA.
Pan Doktor w moim przekonaniu posiada wiedzę inerdyscyplinarną, a Jego kompetencje dostrzegłem już w szpitalu, gdzie wyróżniała się Jego przenikliwość i niezmiernie tolerancyjny stosunek do pacjenta w różnym stanie (co nie jest regułą).
Pan Doktor jest osobą mocno doświadczoną a przy tym taktowną. Spotkania z Nim szybko się kończą gdyż rozmowy są niezmiernie ciekawe i o wartości dodanej. To osoba pomocna, wyrozumiała i uczynna. Przy okazji, niezmiernie trafny diagnosta nie tylko w obszarze psychiatrii psychoz, ale też psychologii behawioralnej, w którym to kierunku Pan Doktor posiada drugą specjalizację.
Jeżeli potrzebny jest lekarz prowadzący na wysokim poziomie merytorycznym ale i o wysokiej kulturze osobistej, inteligencji, estetyce, polecam.

Ocena
Anonim

Polecam pacjentom z problemami po śmierci dziecka.

Ocena
Anonim

Poleciłabym dr Murawca ze względu na doskonały kontakt i zrozumienie pacjenta. Szybkie określenie stanu pacjenta i doskonała pomoc farmakologiczna.

Ocena
Anonim

Dr Murawiec to wybitny specjalista. Dzięki łączeniu pracy psychiatry i psychoterapeuty ma kompleksowe podejście do pacjenta. Życzliwy, inteligentny, nie traktuje pacjenta jak klienta, ale jak człowieka w trudnej sytuacji.

Ocena
Anonim

Świetny psychiatra. Kompetentny cierpliwy i wrażliwy.

Ocena
Anonim

Dr Sławomir Murawiec towarzyszył mi w drodze do odzyskania równowagi, wykazał się ogromną wrażliwością, cierpliwością, zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Ocena
Agnieszka

Profesjonalista, bardzo dobry, w porządku, dbający o dobro pacjenta, oddany.Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ocena
.

Trafiłam do doktora kilka lat temu i jestem do dziś. Nadal jest życzliwy, pomaga, doradza. Leki przepisuje tylko nowej generacji ale w umiarkowanych dawkach i obowiązkowo zaleca psychoterapię. Jest również terapeutą i psychoterapię prowadzi na najwyższym poziomie, na każdy temat porozmawia. Polecam!

Ocena
.

Doktor był moim pierwszym lekarzem i towarzyszył mi w drodze do odzyskania równowagi psychicznej. Wykazał się ogromną wrażliwością, cierpliwością i zaangażowaiem. Dzięki czemu odnalazłam drogę powrotu do siebie... i motywację do pracy nad sobą.

Ocena
zadowolona pacjentka

Po wielu nietrafionych wyborach i latach cierpień na źle dobranych lekach trafiłam do doktora Murawca. W pierwszym kontakcie wydał się zimny i sprawiał wrażenie jakby nie dowierzał mi w opisywane objawy. Natomiast gdy źle znosiłam próby doboru leków wykazał się wyjątkowym profesjonalizmem, ciepłem i uwagą skierowaną na pacjenta. Wieloletnie doświadczenie doktora i nieutracona w rutynie pokora do choroby i leczenia dają mi nadzieję na udane leczenie. Polecam szczególnie osobom, które nachodziły się już do rutyniarzy i oczekują profesjonalizmu, a nie koniecznie głaskania po głowie.

Ocena
jasińska.ewa

Bardzo dobry lekarz, z ogromną empatią, co wcale nie jest częste u psychiatrów. Sympatycznie wygląda i fajnie się zachowuje, a to działa terapeutycznie. Widać, że zastanawia się zanim podejmie decyzję co do leków. Bardzo polecam!

Ocena
Daro

Polecam doktora Murawca pacjentom z problemami depresyjnymi. Pan doktor bardzo dobrze dobiera farmakoterapię do potrzeb pacjenta.

Ocena
Patryk79

Polecam doktora dla osób z depresją, osób z załamaniem nerwowym... Pan dr jest b.kompetentną osobą. Ma b.dobre podejście do pacjenta. Jestem b.zadowolony.

Ocena
Wer

Polecam Doktora Murawca osobom, które potrzebują porady, ukierunkowania co do podjęcia leczenia, konsultacji w sytuacjach bardzo awaryjnych. A również, a może przede wszystkim, dobrania odpowiednich leków indywidualnie do swoich potrzeb.

Ocena
Wesołek

Pan Doktor jest super lekarzem i psychoterapeutą. Bardzo mi pomógł, byłam osobą bardzo sceptycznie nastawioną w stosunku do terapii, jednak się na nią zdecydowałam i był to traf w 10tkę. Myśle, że tylko dlatego terapia mi pomogła po trafiłam do Dr Murawca :) Próbowałam chodzić na terapię do innego poleconego lekarza i po spotkaniu czułam się gorzej niż przed, u Dr Murawca efekt po każdym spotkaniu był odwrotny - czułam się coraz lepiej i mój stan psychiczny wracał do normy. Ciepły, cierpliwy, wyrozumiał lekarz. Dla mnie ta terapia była ratunkiem. Powyżej padł zarzut, że w niektórych przypadkach Dr Murawiec poleca terapie zamiast leków - uważam, że to jest duży plus! Dzięki terapii ominęły mnie leki, dziś jestem zdrowa i czuję się świetnie :) Polecam tego lekarza z ręką na sercu.

Ocena
Marcin Skonieczny

Trafiłem do dr. Murawca, ponieważ jedna z najbliższych mi osób potrzebowała jego pomocy. Uważam, że jest bardzo dobrym lekarzem. To głównie dzięki niemu stan pacjentki uległ znacznej poprawie. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Doceniam też jego fachową wiedzę, opanowanie i przyjazne podejście. Zdecydowanie polecam dr. Murawca, choć nikomu nie życzę konieczności korzystania z usług lekarzy tej specjalizacji.

Ocena
Agnieszka

Duża wiedza, doświadczenie, znajdował czas ponadprogramowy kiedy go potrzebowałam awaryjnie, patrzy całościowo, nie tylko przepisuje leki, jeśli już się zajmie kimś na dłużej, to angażuje się. Czasem manipuluje - dla dobra pacjenta lub żeby się go pozbyć. Uparty i bardzo inteligentny. Lubi "wychowywać", co czasem drażni, ale psychiatrzy w ogóle tak mają.

Ocena
Ola K.

świetny lekarz. zaangażowany, nie wtyka leków, rozmawia, pomaga. I zadaje bardzo, bardzo celne pytania

Ocena
~Gość

zaangażowany, z dużą wiedzą. do nikogo więcej bym nie poszła.

Ocena
~Gość

Polecam, chociaz troche zbyt czesto patrzy na zegarek...

Ocena
~Gość

Bardzo dobry lekarz. Cierpliwy. Jestem od roku u niego w terapii i dzieki niemu udalo mi sie pojsc na przod.

Ocena
~Gość

no to jestem zaskoczona. Mam z nim do czynienia od dluzszego czasu i z doswiadczenia wiem ze w ostatecznosci ucieka sie do radykalnych wyjsc. Nawet jesli chodzi o leki to zaleca mniej niz wiecej, a i jesli sa alternatywne wyjscia np. psychoterapia to proponuje w pierwszej kolejnosci to drugie.

Ocena
~Gość

Bardzo ciepły, zyczliwy, troskliwy. To lekarz, który bardzo wiele wyjasnia i pomaga nie tylko lekami, jak inni, ale tez swoim podjesciem. Jest to nie pierwszy moje terapeuta, ale zdecydowanie najlepszy.

Ocena
Piotr Cz.

Jest to to znakomity specjalista, zapisuje skuteczny lek i rozmawia w fachowy sposób. Polecam go każdemu.

Ocena
Elżbieta

Polecam Doktora Murawca osobom, które potrzebują porady, ukierunkowania co do podjęcia leczenia. Konsultacji w sytuacjach bardzo awaryjnych. A również, a może przede wszystkim dobrania odpowiednich leków indywidualnie do swoich potrzeb

Ocena
Ania

Dziękuję Doktorze że dał mi Pan szansę powrotu do siebie. Pokazał Pan tym samym, że diagnoza psychiatryczna to nie wyrok, że może stać się punktem wyjścia do pracy nad sobą.

Ocena
Pacjent

Dr Sławomir Murawiec towarzyszył mi w drodze do odzyskania równowagi, wykazał się ogromną wrażliwością, cierpliwością, zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Ocena
Ocena
(1) (2) (3) (dobry) (bardzo dobry)
Pozostało: 1000 znaków
Czy chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali w tej sprawie? Proszę o kontakt
Nie wiesz do
kogo się zapisać?
ZADZWOŃ: 22 436 83 50
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ JUŻ TERAZ