Idalia Jednorowska-Król

Idalia Jednorowska-Król

psycholog, psychoterapeutka systemowa dzieci, młodzieży i dorosłych, terapeutka par i rodzin

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie

Przyjmuje w:

 • DIALOG Centrum - Wspólna 70 (Metro Centrum)

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • od 2009 roku.

Doświadczenie zdobywała:

 • 2024 – do obecnie  jako psycholożka/psychoterapeutka w  Centrum Psychologii i Rozwoju „Fractal Concept”, Warszawa: Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży (NFZ); Zakres obowiązków: prowadzenie psychoterapii indywidualnej młodzieży, prowadzenie psychoterapii rodzin; prowadzenie psychoterapii grupowej i warsztatów dla młodzieży.
 • 2016 – 2024 jako Psychoterapeutka w Centrum Pomocy Profesjonalnej w Warszawie Zakres obowiązków: : prowadzenie psychoterapii indywidualnej dorosłych, młodzieży, dzieci, par oraz rodzin; problematyka odżywiania (anorexia nervosa, bulimia nervosa), zaburzenia afektywne, problematyka okołorozwodowa, zaburzenia komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, konflikty międzypokoleniowe, problematyka wychowawcza i szkolna dziecka, uzależnienie i  współuzależnienie, praca z ofiarami przemocy.
 • 2012 – do obecnie jako Psycholożka/Psychoterapeutka w Poradni Rodzinna Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Warszawa Zakres obowiązków: udział w projektach pomocowych skierowanych dla ofiar przemocy oraz dla rodzin z Powiśla: rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych ubóstwem, uzależnieniem, przemocą, przewlekłymi chorobami; prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla dorosłych i młodzieży, par oraz rodzin; współpraca z pedagogami szkolnymi, kuratorami i asystentami rodzinnymi.
 • 2022 –  jako Psycholożka/Psychoterapeutka w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie Zakres obowiązków: prowadzenie psychoterapii indywidualnej młodzieży oraz psychoterapii rodzin, konsultacje wychowawcze z rodzicami w ramach II poziomu referencyjności (Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży).
 • 2014 – 2022 – jako Psycholożka/Psychoterapeutka w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku Zakres obowiązków: prowadzenie psychoterapii indywidualnej dorosłych, młodzieży, dzieci, par oraz rodzin; opracowywanie opinii psychologicznych; prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci z klas IV-VI SP; prowadzenie warsztatów dla dzieci ze Szkół Podstawowych, prowadzenie grup wsparcia dla młodzieży ponadgimnazjalnej;
 • 2010 – 2011 – jako Kierownik/Wychowawca w Świetlicy Środowiskowej Pracodawca: Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Mieszkańców Służewa, Warszawa Zakres obowiązków: praca socjoterapeutyczna z dziećmi 6-15 lat z rodzin dysfunkcyjnych (dotkniętych uzależnieniem i przemocą), nadzór administracyjny i merytoryczny oraz współpraca z pedagogami szkolnymi, kuratorami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi .
 • 2009 – 2014 –  jako Psycholożka/Psychoterapeutka w Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR-HOŻA, Zakres obowiązków: prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, poradnictwo w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dorosłych i młodzieży, par oraz rodzin dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą, prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych w abstynencji oraz osób współuzależnionych (praca z genogramem), prowadzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą,
 • 2009 – 2010 – jako Psycholożka/Psychoterapeutka w Prywatnym Centrum, Warszawa Zakres obowiązków: psychoterapia indywidualna osób dorosłych, par i rodzin.

Wykształcenie:

 • 2017 – 2019 – Fundacja „Na szlaku” w Krakowie, Psychoterapia zaburzeń seksualnych,
 • 2014 – 2016 – Ośrodek Regeneracja w Warszawie, Psychoterapia Dzieci i Młodzieży,
 • 2013-2014 – Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Podyplomowe Studia w zakresie przygotowania pedagogicznego,
 • 2011 – 2012 – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie (niepubliczna placówka doskonalenia zawodowego dla psychologów i pedagogów, rekomendowana przez PTP),Kurs „Podstawy podejścia psychodynamicznego w psychoterapii”,
 • 2009 – 2012 – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie (niepubliczna placówka doskonalenia zawodowego dla psychologów i pedagogów, rekomendowana przez PTP) Kierunek: 4- letni Kurs Psychoterapii Systemowej,
 • 1999-2006 – Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Psychologia Kliniczna Uzyskany tytuł: mgr psychologii ze specjalnością społeczna psychologia kliniczna,
 • 2013 – Staż na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Warszawa,
 • 2008 – Staż w Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień “MONAR-HOŻA”, Warszawa,
 • 2007 – Staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej przeznaczony dla kobiet z dziećmi z rodzin dotkniętych przemocą, Warszawa,
 • 2003 – Staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w WSPZOZ, Pruszków,
 • 2002 – Staż w Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie w ramach warsztatów SWPS “Umiejętności kliniczne”.

Dodatkowe szkolenia:

 • 2014 – Warsztat z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP) – Jon Fredericson, Laboratorium Psychoterapii,
 • 2010 – Szkolenie uzupełniające: „Podejście egzystencjalne -psychoterapia Gestalt”, Ośrodek Psychoterapii Systemowej, Kraków,
 • 2010 – Szkolenie uzupełniające: Psychoterapia behawioralno-poznawcza”, Ośrodek Psychoterapii Systemowej, Kraków,
 • 2009 – Seminarium Szkoleniowe „Strategie pomocy psychologicznej dla członków rodzin dysfunkcyjnych”, Fundacja ETOH, Warszawa,
 • 2007 – Szkolenie „Realizacja zadań profilaktycznych w zakresie narkotyków i narkomanii”, Warszawa,
 • 2004 – Roczny moduł „Socjoterapia dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem i przemocą”, Uniwersytet SWPS w Warszawie,
 • 2003 – Roczny Moduł „Psychoterapia osób uzależnionych i współuzależnionych”, Uniwersytet SWPS w Warszawie,
 • 2003 – Roczny moduł „Psychoterapia dla osób z rodzin dotkniętych przemocą”, Uniwersytet SWPS w Warszawie,
 • 2003 – Konwersatorium „Neuropsychologia i symptomatologia dla psychologów”, Uniwersytet SWPS w Warszawie.

Specjalizuje się w:

 • pomocy ofiarom przemocy narcystycznej,
 • problematyce wychowawczej i szkolonej młodzieży od 14 r.ż.,
 • psychoterapii młodzieży od 14 r.ż.,
 • zaburzeniach komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych,
 • konfliktach międzypokoleniowych,
 • konsultowaniu par, rodzin,
 • wsparciu osób LGBTQIA,
 • pomocy osobom DDA i DDD,
 • pomocy osobom uzależnionym,
 • pomocy osobom z doświadczeniami PTSD,
 • pomocy przy wypaleniu zawodowym, mobbingu.

Publikacje, książki, artykuły:

 • Depresja, zaburzenia lękowe, uzależnienia. Psycholog o problemach dzieci i młodzieży, które narastają w czasie pandemii
 • Leczenie rodziny ze współwystępowaniem uzależnienia od alkoholu i narkotyków / Idalia Jednorowska-Król, Damian Szestopałko // „Świat Problemów” . – 2013, nr 4, s. 29-33,
 • Rodzina dotknięta problemem uzależnienia w terapii systemowej cz. I / Idalia Jednorowska, Damian Szestopałko // „Świat Problemów” . – 2012, nr 9, s. 18-21,
 • Rodzina dotknięta problemem uzależnienia w terapii systemowej cz. II / Idalia Jednorowska, Damian Szestopałko // „Świat Problemów” . – 2012, nr 10, s. 24-28.

 

Dodaj swoją opinię
1
2
3
4
5

Informujemy, że wystawiane opinie mogą dotyczyć jedynie wizyt zrealizowanych w przychodniach Centrum Terapii Dialog. W związku z tym, wszystkie opinie przechodzą przez system weryfikacji. Jeżeli podczas procesu weryfikacji nastąpi wątpliwość dotycząca wiarygodności opinii, Centrum Terapii Dialog może kontaktować się z autorem opinii w celu potwierdzenia jej autentyczności. Informacje dotyczące daty wizyty oraz danych kontaktowe potrzebne są wyłącznie w celu weryfikacji i nie beda nigdzie publikowane.

Prześlij
     
Anuluj

Dodaj swoją opinię

NZOZ Centrum Terapii DIALOG Warszawa
Average rating:  
 1 reviews
 by O Specjaliście

Specjalizuje się w pomocy ofiarom przemocy narcystycznej, zajmuje się problematyką wychowawczą i szkolną młodzieży od 14 r. ż. - prowadzi psychoterapię młodzieży od 14 r .ż, zajmuje się również zaburzeniami komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, konfliktami międzypokoleniowymi.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00