Przed wizytą

Pierwsza wizyta u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży
– ważne informacje dla Rodziców
 1. Na pierwszą wizytę u psychiatry dzieci i młodzieży należy zgłosić się z całą dostępną dokumentacją dziecka, obejmującą:
  – dokumentację medyczną: książeczka zdrowia, aktualne wyniki badań (laboratoryjnych, obrazowych, EKG),  karty wypisowe ze szpitali, opinie lekarskie dotyczące stanu zdrowia (psychicznego, somatycznego), dokumentację z Poradni Zdrowia Psychicznego – jeśli jest w posiadaniu rodziny pacjenta;
  – dokumentację psychologiczno-pedagogiczną: treści opinii, wyniki testów, zaświadczenia o odbytej lub aktualnej psychoterapii;
  – dokumentację szkolną: opinie nauczyciela i/lub pedagoga szkolnego, świadectwa szkolne, zeszyty szkolne z podstawowych przedmiotów (lub tych, z którymi dziecko ma największy problem).
 2. Diagnoza zaburzeń psychicznych zwykle ma charakter wieloetapowy – do postawienia ostatecznej diagnozy zwykle potrzebne są co najmniej dwie (a niekiedy więcej) lekarskie wizyty diagnostyczne. W proces stawiania diagnozy często zaangażowany jest również psycholog, pedagog, logopeda, neurolog.
 3. W zależności od postawionej diagnozy – lekarz ustala indywidualny program terapeutyczny, którego elementami mogą być: psychoterapia pacjenta, terapia rodziny, farmakoterapia, trening umiejętności społecznych, warsztaty dla rodzin, zajęcia reedukacyjne, logopedyczne itp.
 4. Farmakoterapia nie jest jedyną metodą leczenia zaburzeń psychicznych; o wskazaniach do jej zastosowania każdorazowo decyduje lekarz – po ocenie uwzględniającej stan zdrowia i funkcjonowanie pacjenta, wywiad zebrany od członków rodziny, treści wydanych opinii.
 5. Po zakończonym procesie diagnostycznym lekarz psychiatra dzieci i młodzieży pozostaje osobą koordynującą i, w razie potrzeby, modyfikującą przebieg leczenia pacjenta.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Logo_jakosc_1
Logo_jakosc_5
Logo_jakosc_2
Logo_jakosc_4
Logo_jakosc_3
Logo_jakosc_6