Najnowocześniejszy lek przeciwdepresyjny Spravato®

W Centrum Terapii Dialog podajemy najnowocześniejszy lek przeciwdepresyjny Spravato®.

Aby podjąć leczenie lekiem SPRAVATO® zadzwoń:

22 436 83 50

Jak w Centrum Terapii Dialog wygląda leczenie lekiem SPRAVATO®?

Proces leczenia lekiem Spravato trwa co najmniej 6 miesięcy i składa się z 4 etapów:

1
Kwalifikacja do leczenia – godzinna wizyta w przychodni u lekarza specjalisty psychiatry wskazanego przez Centrum Terapii DIALOG, który na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do leczenia lekiem SpravatoⓇ
2
I faza leczenia – lek przez 4 tygodnie podawany jest 2 razy w tygodniu w środy i soboty
(koszt I fazy – 24 000 zł brutto/m-c)
3
II faza leczenia – lek przez 8 tygodni podawany jest 1 raz w tygodniu
(koszt II fazy – 12 000 zł brutto/m-c)
4
III faza leczenia – przez co najmniej 12 tygodni raz na 2 tygodnie
(koszt III fazy – 6 000 zł brutto/m-c)

 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest lek Spravato?

Produkt leczniczy Spravato® jest antagonistą receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA), który w skojarzeniu z selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny lub inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SSRI lub SNRI) jest wskazany do leczenia osób dorosłych z opornym na leczenie dużym zaburzeniem depresyjnym, którzy nie zareagowali na co najmniej dwie różne terapie lekami przeciwdepresyjnymi w obecnym epizodzie depresyjnym o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Badania kliniczne produktu Spravato® wykazały szybkie zmniejszenie objawów depresyjnych utrzymujących się przez 1 rok.

2. Jakie są wskazania do stosowanie leku Spravato?

Spravato® jest stosowany u dorosłych w celu zmniejszenia objawów depresji, takich jak: uczucie smutku, lęk lub poczucie bezwartościowości, trudności ze snem, zmiany apetytu, utrata zainteresowania ulubionymi aktywnościami, poczucie spowolnienia. Lek stosuje się razem z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował co najmniej 2 inne leki przeciwdepresyjne,
ale nie uzyskał poprawy.
Spravato® podaje się razem z doustnym lekiem przeciwdepresyjnym.1 Lekarz poinformuje pacjenta, jak i kiedy przyjmować lek przeciwdepresyjny.

Lekarz prowadzący lub inny pracownik ochrony zdrowia będzie nadzorował pacjenta za każdym razem, gdy pacjent będzie stosował lek Spravato®.

3. Jak przygotować się do podania leku Spravato?

4. Jak wygląda podanie leku Spravato?

Krok 1: Przedmuchaj nos jednokrotnie
Pracownik ochrony zdrowia poprosi o przedmuchanie nosa jeden raz przed pierwszym podaniem.
Krok 2: Usiądź i odchyl głowę
Pracownik ochrony zdrowia przygotuje do użycia dozownik z aerozolem do nosa i wręczy pacjentowi.
Krok 3: Pierwszy otwór nosowy
Należy włożyć końcówkę prosto do pierwszego otworu nosowego. Oparcia dla nosa powinny dotykać brzegów otworu nosowego.
Należy zatkać drugi otwór nosowy i robiąc wdech przez nos, jednocześnie przycisnąć tłok do końca.
Należy wyjąć końcówkę z nosa i delikatnie wciągać powietrze po rozpyleniu, aby utrzymać lek w nosie.
Krok 4: Drugi otwór nosowy
Powtórzyć procedurę do drugiego otworu nosowego. Można zamienić ręce aby ułatwić podanie.
Krok 5: Sprawdzenie dozownika
Po podaniu leku należy oddać dozownik pracownikowi ochrony zdrowia. Sprawdzi on czy dozownik jest pusty.
Krok 6: Odpoczynek
Teraz należy odpocząć 5 minut w pozycji półleżącej. Odchylenie głowy do tyłu ułatwia utrzymanie leku w nosie. W razie wycieku płynu z nosa, przetrzeć nos chusteczką, a nie wydmuchiwać nosa.
Jeśli wymagane jest użycie więcej niż jednego dozownika
pracownik ochrony zdrowia poda pacjentowi jeszcze jeden przygotowany dozownik. Należy użyć dozownika tak jak poprzedniego powtarzając kroki 2 do 6.
Nie wydmuchiwać nosa pomiędzy użyciem kolejnych dozowników.

 

5. Co się dzieje po podaniu leku Spravato?
Po przyjęciu leku Spravato® pacjent pozostanie w placówce lub klinice.
Lekarz lub pracownik ochrony zdrowia upewni się, że pacjent czuje się komfortowo. Pacjent będzie mógł odpocząć w wygodnym fotelu lub będzie mógł się położyć.
Po przyjęciu leku Spravato® u pacjenta mogą wystąpić działania niepożądane; zazwyczaj mają one charakter krótkotrwały
(około 90 minut).

Każdy reaguje inaczej na leki, więc u niektórych osób może wystąpić mniej działań niepożądanych niż u innych. Poniżej wymieniono bardzo często występujące (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób) działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Spravato®1, chociaż nie u każdego one wystąpią:
• uczucie oderwania od siebie, swoich myśli, uczuć i rzeczy wokół siebie

• zawroty głowy
• ból głowy
• zmiana odczuwania smaku
• uczucie senności
• zmniejszone czucie lub wrażliwość, w tym w okolicy ust
• uczucie wirowania
• wymioty
• nudności

 

Lekarz będzie regularnie monitorował samopoczucie i ciśnienie krwi pacjenta.
Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), będzie dokładnie obserwowany, ponieważ może się zwiększyć ryzyko upadku, gdy pacjent zacznie się poruszać po podaniu leku.
Pacjent zostanie poinformowany przez lekarza o czasie opuszczenia placówki. W badaniach klinicznych większość pacjentów była gotowa do opuszczenia placówki po 90 minutach od przyjęcia leku Spravato®.

6. Jakie są działania niepożądane leku Spravato?

• dysocjacja
• sedacja
• podwyższone ciśnienie krwi
• nadużywanie

7. Czy mogę prowadzić samochód po podaniu leku Spravato?

 

Ostrzeżenie!
NIE WOLNO prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn po podaniu leku Spravato®,
aż do następnego dnia po spokojnej nocy, przespanej snem regenerującym.
Proszę zaplanować podróż do domu transportem publicznym, taksówką lub poprosić kogoś,
o odwiezienie do domu pacjenta, który przyjął lek Spravato®.

Szczegółowe informacje dotyczącze leczenia lekiem SPRAVATO®
w Centrum Terapii Dialog

Leczenie wymaga kontroli stanu zdrowia u lekarza kwalifikującego w Centrum Terapii DIALOG minimum co 4 tygodnie.

Koszt konsultacji lekarskich tj. kwalifikacji oraz wizyt kontrolnych wynosi 220 zł za każdą wizytę.
Koszt jednorazowego podania leku zawierający kwalifikację wstępną przed podaniem, badanie stanu klinicznego pacjenta wraz z podaniem leku (w tym koszt leku) oraz opiekę pielęgniarska przez 90-180 min wynosi 3 000 zł brutto.
Jednorazowe podanie leku i monitorowanie stanu pacjenta trwa co najmniej 95 minut i wiąże się z przebywaniem w tym czasie w placówce Centrum Terapii DIALOG przy ul. Bukowińskiej 12/103 pod nadzorem pielęgniarki.
Leki zamawiane są dla pacjenta po ich wcześniejszym opłaceniu, minimum 7 dni przed datą planowanego podania. Brak płatności skutkował będzie niemożnością podania leku.
Po opłaceniu leczenia i zamówieniu przez Centrum Terapii DIALOG leków nie ma możliwości zwrotu kosztów leczenia. Możliwość zwrotu nadpłaty jest możliwa jeśli pacjent zgłosi rezygnację z podania na co najmniej 7 dni przed podaniem.
Na żadnym etapie leczenia nie istnieje możliwość wydania pacjentowi leku do podania poza Centrum Terapii DIALOG. Wynika to z regulacji prawnych.
Po wizycie kwalifikacyjnej u lekarza i pozytywnym zakwalifikowaniu do leczenia Spravatoâ pacjent otrzymuje skierowanie na podanie leku Spravatoâ.
Po opłaceniu leku Centrum Terapii DIALOG skontaktuje się z pacjentem w celu ustalenia terminu pierwszej wizyty, a następnie zamówi odpowiednią ilość leków do placówki. Harmonogram kolejnych podań leku wynika z charakterystyki produktu leczniczego.
Warunkiem podania leku jest wcześniejsze podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej skuteczności leczenia lekiem Spravato®.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Logo_jakosc_1
Logo_jakosc_5
Logo_jakosc_2
Logo_jakosc_4
Logo_jakosc_3
Logo_jakosc_6