Dialog - Szkoła psychoterapii

Szkoła Psychoterapii DIALOG

(dawniej Szkoła Psychoterapii MABOR Szkoła Psychoterapii MABOR )

  • Całościowe 4-letnie szkolenie 603 116 669
  • Krótkie szkolenia, webinary 799 028 401
i

Szkoła Psychoterapii MABOR zmieniła nazwę na Szkoła Psychoterapii DIALOG

Nasza misja pozostaje bez zmian: kształcić najlepiej jak potrafimy psychoterapeutów z całej Polski, aby jak najwięcej osób w Polsce mogło liczyć na profesjonalną pomoc, łącząc doświadczenie dydaktyczne MABORU z doświadczeniem klinicznym Centrum Terapii DIALOG, które prowadzi Szkołę od 2019 roku.

Ponad 20 edycji szkoleń

Doświadczona kadra specjalistów

Atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Doświadczenie od 2003 r.

4-letnie całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii

Zapraszamy do udziału w rekrutacji

Cykliczne szkolenia dla profesjonalistów


Misją Szkoły Psychoterapii DIALOG oraz Centrum Terapii DIALOG jest dzielenie się wiedzą i budowanie szerokiej społeczności psychoterapeutów, psychologów i lekarzy psychiatrów. Dlatego też zapraszamy na udział w cyklicznych szkoleniach, webinariach i spotkaniach naukowych.