Umów się na wizytę:
22 436 83 50
22 436 83 50

KIEDY SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

  • masz wrażenie że w Waszej rodzinie ciągle się kłócicie
  • nie potraficie porozumieć się między sobą lub z jednym z członków rodziny
  • jedna osoba z rodziny ma problemy i nie wiecie jak o tym rozmawiać, nie potraficie się z nią porozumieć
  • problemy jednego z członków rodziny wpływają negatywnie na funkcjonowanie całej Waszej rodziny
  • więź rodzinna nie jest tak silna jak była wcześniej


NA CZYM POLEGA POMOC?

1


Spotkania z terapeutą rodzin polegają na rozmowie, w której uczestniczy cała rodzina oraz jeden lub dwóch psychoterapeutów. Terapia rodzinna postrzega problemy poszczególnych osób w kontekście całej rodziny. Pomaga spojrzeć na to jak dany problem wpływa na funkcjonowanie innych członków. 
 

2

Celem terapii rodzinnej jest współdziałanie wszystkich członków na rzecz rozwiązania problemów emocjonalnych i psychologicznych które wpływają negatywnie na funkcjonowanie całej rodziny. 


DLACZEGO WARTO?

Członkowie rodziny zawsze powinni być dla siebie wsparciem. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy, nawet mimo szczerych chęci i starań, skomplikowane problemy nie chcą opuścić domowych czterech ścian i znacząco utrudniają dalsze funkcjonowanie i wspólne życie domowników. W sytuacji, gdy nie mogą się oni uporać z problemami, najskuteczniejszym sposobem na odbudowanie wzajemnych relacji może być pomoc specjalisty.

Ciągłe kłótnie między rodzicami, problemy natury emocjonalnej, uzależnienia oraz inne zaburzenia życia rodzinnego mogą mieć bardzo różne podłoże. Celem prowadzonej w naszej warszawskiej przychodni terapii rodzin jest wykazanie, jakie powody leżą u podstaw kryzysu rodzinnego i zażegnanie tegoż kryzysu.

W trakcie wspólnych rozmów w obecności terapeuty rodzice i dzieci poznają swoje wzajemne emocje i oczekiwania oraz szukają sposobów na skuteczne i jak najszybsze zażegnanie trapiących rodzinę konfliktów. Terapia rodzin może nie tylko pomóc w odbudowie relacji między domownikami, ale także może znacząco je pogłębić.
 

TERAPIA RODZIN:
 

  • pomoże wyrazić emocje każdego z członków rodziny i lepiej zrozumieć się nawzajem
  • definiuje istniejące problemy i trudności
  • określi potrzeby ważne dla każdej z osób i pokaże, co pozostałe osoby z rodziny mogą zrobić, aby te potrzeby innych spełnić
  • poprawi Waszą wzajemną komunikację, nauczy efektywniejszych sposobów porozumiewania się
  • ukaże potencjał rodziny do zmiany


Pomoc doświadczonych terapeutów rodzin jest często najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na odbudowanie wzajemnych relacji i drogę do lepszego porozumiewania się.
 
Koszt pierwszej wizyty: 240 zł
Czas trwania pierwszej wizyty: 90 min
Koszt, czas trwania i częstotliwość kolejnych spotkań (zależny od techniki pracy terapeuty):
- 180 zł (60 min) - spotkania 1 raz w tygodniu
- 240 zł (90 min) - spotkania 1 lub 2 razy w miesiącu

Umów się na konsultację:

tel: 22 436 83 50
SkypeMe: skyperec102_dialog
mail: przychodnia@terapiadialog.pl
 
Zobacz psychologów

Zobacz naszych
 psychologów, psychoterapeutów par i rodzin 
»