REGULAMIN - NZOZ Centrum Terapii DIALOG

REGULAMIN

REGULMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL PACJENTA NA STRONIE
https://portalpacjenta.psychiatrzy.warszawa.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

 • Usługodawca – Centrum Terapii Dialog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j., ul. Stryjeńskich 19/18U, 02-791 Warszawa
 • Portal Pacjenta – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://portalpacjenta.psychiatrzy.warszawa.pl
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała Rejestracji w Serwisie, lub (ii) dokonała rezerwacji terminu u Specjalisty za pomocą Portalu Pacjenta
 • Specjalista – współpracownicy Usługodawcy będący lekarzem / psychologiem / terapeutą  lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne
 • Rejestracja – proces utworzenia Konta
 • Konto – wpis w bazie danych Portalu Pacjenta, dotyczący Użytkowników lub którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
§2. Zasady regulaminu
1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
 • – udostępnia wyszukiwarkę terminów do Specjalistów współpracujących z Centrum Terapii DIALOG
 • – umożliwia rezerwację terminu u Specjalistów współpracujących z Centrum Terapii DIALOG
 • – umozliwia wypełnienie zgody na przesyłkę dok. medycznej w formie elektroczniej
 • – umożliwia zamawianie dokumentacji medycznej z Centrum Terapii DIALOG
 • – umożliwia dostęp do kodów do e-recept oraz zaleceń z wizyty
2. Dostęp wszystkich usług Portalu Pacjenta jest bezpłatny

3. Rezerwacja terminu u Specjalisty wymaga podania Imienia, Nazwiska, numeru telefonu, numeru PESEL

4. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Specjalisty za pomocą Portalu Pacjenta pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu  komórkowego poprzez wpisanie kodu, który każdorazowo przy rezerwacji wysyłany jest na numer telefonu wpisany przez Użytkownika.

5. Zarezerwowanie wizyty u Specjalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwia zarezerwowanie wizyty poprzez Portal Pacjenta.

6. Użytkownik, umawiając wizytę w systemie, zakładka konta na Portalu Pacjenta. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://portalpacjenta.psychiatrzy.warszawa.pl/pl/register podając poniższe dane: Imię, Nazwisko, Telefon, adres e-mail, PESEL.

7. Przy rejestracji Użytkownik sam nadaje hasło do konta, przy pomocy którego będzie mógł logować się do systemu.

8. Po zalogowaniu się do systemu Użytkownik ma możliwość m.in. rejestracji wizyty, podglądu historii wizyt umówionych, odwołania wizyt oraz opłacania wizyt.

9. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie za pośrednictwem konta w Portalu Pacjenta lub po skontaktowaniu się z Działem Obsługi Pacjenta Centrum Terapii DIALOG.

10. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

11. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

12. Użytkownik za pośrednictwem Portalu Pacjenta ma możliwość wniesienia opłaty za wszyskie swoje wizyty.

13. Wizyty, które które będą realizowane w formie zdalnej (tzw. „online”) muszą zostać opłacone za pośrednictwem Portalu Pacjenta (przelew, blik, karta) najpóźniej do godz. 17:00 dnia poprzedzedzającego wizytę. W przypadku braku płatności na dzień przed zaplanowaną wizytą pacjent otrzyma SMS z przypomnieniem o konieczności przedpłaty. W przypadku niedokonania płatności, wizyta zostanie usunięta z systemu.

14. Wizyty, które które będą realizowane w formie zdalnej (tzw. „online”) i są umawiane po terminie wymaganej przedpłaty (o której mowa w pkt. 13) muszą zostać opłacone niezwołocznie po ich umówieniu, za pośrednictwem konta w Portalu Pacjenta (przelew, blik, karta).

15. W przypadku opłacenia wizyt, które będą realizowane w formie zdalnej, Użytkownik oświadcza, że jeżeli opłacona wizyta nie odbędzie się o wyznaczonej porze z powodu nieobecności Użytkownika lub z powodu problemów technicznych po stronie Użytkownika (np. brak konta Skype, brak zalogowania do Skype o wyznaczonej porze, brak dostępu do internetu) – Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za wizytę.

16. Umawiając wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu video oraz/lub audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi.

17. Użytkownik akceptuje fakt, że wizyty umówione przez Portal mogą się w wyjątkowych sytuacjach nie odbyć z powodu problemów technicznych, w takiej sytuacji osoby reprezentujące Usługodawcę (Dział Obsługi Pacjenta) skontaktują się z Użytkownikiem i ustalą inny termin spotkania.

18. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: przychodnia@terapiadialog.pl

19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Umów online
gdpr-image
Nasza witryna korzysta z ciasteczek, czyli plików cookie. Dzięki temu możemy Państwu świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie z naszych stron WWW zmiany ustawień dotyczących prywatności oznacza, że będą one zapisywane w pamięci Państwa urządzenia końcowego. Więcej na temat naszej polityki prywatności mogą Państwo przeczytać tutaj, a także w naszym regulaminie korzystania z naszych witryn.
Więcej informacji o ciasteczkach