Psycholog

Szukasz doświadczonego i sprawdzonego psychologa?

Łatwo umów wizytę u polecanego psychologa. Terminy też na dziś.

Już kilkanaście tysięcy osób skorzystało z pomocy naszego Centrum Psychoterapii w przychodniach Dialogu Warszawie lub online.
Pacjenci najczęściej wybierają psychoterapeutów w Centrum Terapii Dialog, ponieważ ważne są:

 • SPRAWDZONE KOMPETENCJE
  Zanim dołączą do Zespołu Centrum Terapii Dialog, psychoterapeuci przechodzą nasz autorski, bardzo trudny proces 2-etapowej rekrutacji (test kompetencji merytorycznych, badanie predyspozycji, weryfikację doświadczenia klinicznego)
 • BEZPIECZEŃSTWO
  Bezwzględnym wymogiem dla naszych psychoterapeutów jest regularne superwizowanie swojej pracy oraz przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
 • PODWÓJNA OPIEKA
  Dzięki ścisłej i bezpośredniej współpracy między psychoterapeutami a pracującymi w Centrum Terapii Dialog lekarzami psychiatrami nasi Pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę.
 • DOPASOWANIE DO POTRZEB
  Chcemy, żeby każdy Pacjent mógł znaleźć terapeutę najlepszego dla siebie. Dlatego wśród naszych psychoterapeutów są zarówno kobiety, jak i mężczyźni; terapeuci młodsi, jak i starsi; pracujący różnymi metodami (nurtami) psychoterapeutycznymi.
 • WIEDZA I ZAANGAŻOWANIE
  Nasi psychoterapeuci biorą udział w wielu szkoleniach, konferencjach, projektach naukowych i akcjach społecznych.

Większość pacjentów trafia do naszych psychoterapeutów z polecenia innych osób.

Psycholodzy przyjmujący w Centrum Terapii Dialog:

Kierownik Poradni Uzależnień, lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta integracyjny

lek.

psycholog, psychoterapeutka integracyjna, terapeutka rodzin

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna osób dorosłych

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychotraumatolog

dr n. społ.

psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy

psychoterapeutka integracyjna

psycholożka, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, diagnosta, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, terapeuta schematu

psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy, terapeuta rodzin i par

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeutka integracyjna, terapeuta uzależnień, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeutka systemowa, terapeutka par i rodzin

psycholożka, psycholożka kliniczna, psychoterapeutka psychodynamiczna

dr n. med.

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka psychodynamiczna

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psycholog kliniczny, interwent kryzysowy, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta ISTDP, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeutka integracyjna, terapeutka par

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, terapeuta uzależnień, psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, psychotraumatolog

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

dr n. o zdr.

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeutka integracyjna osób dorosłych

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholożka, psychoterapeutka psychoanalityczna

pedagog, psychoterapeuta integracyjny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeutka systemowa, terapeutka par

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par i terapeuta grupowy

psycholog dzieci i młodzieży, psychotraumatolog

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, psychoterapeuta systemowy

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par

psycholog, psychoterapeutka poznawczo‐behawioralna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta uzależnień, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, terapeuta schematu

psycholog, psychoterapeutka systemowa dzieci, młodzieży i dorosłych, terapeutka par i rodzin

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

dr n. med.

psychoterapeutka Gestalt

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

dr n. społ.

psycholog, psychoterapeutka egzystencjalna

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, terapeuta schematu

psycholożka, psychoterapeutka integracyjna

psychoterapeuta integracyjny, psychoterapeuta psychodynamiczny

psychoterapeutka psychoanalityczna

psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

psycholog, psychoterapeutka Gestalt

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

dr n. hum.

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, terapeuta TSR

psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeutka integracyjna, terapeutka par

psychoterapeutka dzieci i młodzieży

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeuta systemowy i poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży oraz dorosłych, terapeuta rodzin i par

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychodietetyk, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psychoterapeutka integracyjna

psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

psycholog, psychoterapeutka integracyjna i systemowa

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowo - psychodynamiczny, terapeuta rodzin

psycholog, psychoterapeutka integracyjna osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, terapeutka par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy, seksuolog

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

dr n. ekon.

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii

dr n. med.

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psychoterapeutka Gestalt, terapeutka TSR

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy, terapeutka schematu

psycholog dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin

psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa

pedagog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psychoterapeutka egzystencjalna, psychoterapeutka integracyjna

psychoterapeutka Gestalt

psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa, terapeutka uzależnień

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo‐behawioralna i integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psychoterapeutka Gestalt

psycholog, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par, terapeuta TSR, interwent kryzysowy

psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, seksuolog

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, interwentka kryzysowa

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy osób dorosłych, par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog kliniczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta psychoanalityczny

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par i rodzin, terapeuta uzależnień

psycholog, psychoterapeutka integratywna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psychoterapeutka Gestalt

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, terapeuta schematu

psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta rodzin, psycholog kliniczny

psycholog dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta uzależnień

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

dr n. hum.

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psychoterapeutka Gestalt

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy

dr n. hum.

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

terapeuta uzależnień

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, terapeutka uzależnień, terapeutka par, psychoterapeutka psychodynamiczna

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa

psycholog, coach, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, trener

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, psychoonkolog

dr n. społ.

psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

dr n. hum.

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

Kierowniczka Centrum Leczenia Trudności i Zaburzeń Osobowości, psycholożka, analityczka grupowa, psychoterapeutka psychodynamiczna

prof. dr hab. n. społ.

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta grupowy

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, integracyjna terapeutka par, terapeutka schematu

psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy

psychoterapeutka Gestalt

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna osób dorosłych

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Szukasz doświadczonego i sprawdzonego psychologa lub psychoterapeuty?
Dobrego specjalisty od problemów psychologicznych osób dorosłych, młodzieży, dzieci, rodzin lub par?

Już kilkanaście tysięcy osób skorzystało z pomocy naszych psychologów.

Pacjenci najczęściej wybierają psychologów w NZOZ Centrum Terapii Dialog, ponieważ ważne są:

 • SPRAWDZONE KOMPETENCJE
  Zanim dołączą do Zespołu NZOZ Centrum Terapii Dialog, psychoterapeuci przechodzą nasz autorski, bardzo trudny proces 3-etapowej rekrutacji (test kompetencji merytorycznych, badanie osobowości i predyspozycji, weryfikację doświadczenia klinicznego)
 • BEZPIECZEŃSTWO
  Bezwzględnym wymogiem dla naszych psychoterapeutów jest regularne superwizowanie swojej pracy.
 • PODWÓJNA OPIEKA
  Dzięki ścisłej i bezpośredniej współpracy między psychoterapeutami a pracującymi w NZOZ Centrum Terapii Dialog lekarzami psychiatrami nasi Pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę.
 • DOPASOWANIE DO POTRZEB
  Chcemy, żeby każdy Pacjent mógł znaleźć terapeutę najlepszego dla siebie. Dlatego wśród naszych psychoterapeutów są zarówno kobiety, jak i mężczyźni; terapeuci młodsi, jak i starsi; pracujący różnymi metodami (nurtami) psychoterapeutycznymi.
 • WIEDZA I ZAANGAŻOWANIE
  Nasi psychoterapeuci biorą udział w wielu szkoleniach, konferencjach, projektach naukowych i akcjach społecznych.

Większość pacjentów trafia do naszych psychoterapeutów z polecenia innych osób.

Psycholog Warszawa – łatwo umów wizytę u psychologa:

Umów się przez Internet Zadzwoń do nas 22 436 83 50

psycholog, psychoterapeutka integracyjna, terapeutka rodzin

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna osób dorosłych

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychotraumatolog

dr n. społ.

psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy

psycholożka, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, diagnosta, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, terapeuta schematu

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, terapeutka par

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeutka integracyjna, terapeuta uzależnień, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeutka systemowa, terapeutka par i rodzin

psycholożka, psycholożka kliniczna, psychoterapeutka psychodynamiczna

dr n. med.

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka psychodynamiczna

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psycholog kliniczny, interwent kryzysowy, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta ISTDP, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par

psycholog, psychoterapeutka integracyjna, terapeutka par

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, terapeuta uzależnień, psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, psychotraumatolog

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

dr n. o zdr.

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeutka integracyjna osób dorosłych

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, interwent kryzysowy

psycholożka, psychoterapeutka psychoanalityczna

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeutka systemowa, terapeutka par

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, neuropsycholog

dr n. med.

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, psychoterapeuta systemowy

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par

psycholog, psychoterapeutka poznawczo‐behawioralna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta uzależnień, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, terapeuta schematu

psycholog, seksuolog

dr n. med.

psycholog, psychoterapeutka systemowa dzieci, młodzieży i dorosłych, terapeutka par i rodzin

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

dr n. med.

psychoterapeutka Gestalt

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

dr n. społ.

psycholog, psychoterapeutka egzystencjalna

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

dr n. społ.

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, terapeuta schematu

psycholożka, psychoterapeutka integracyjna

psychoterapeutka psychoanalityczna

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

psycholog, psychoterapeutka Gestalt

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

dr n. hum.

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeutka integracyjna, terapeutka par

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeuta systemowy i poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży oraz dorosłych, terapeuta rodzin i par

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychodietetyk, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeutka integracyjna i systemowa

psycholog, psychoterapeutka integracyjna osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, terapeutka par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy, seksuolog

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

dr n. ekon.

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, terapeuta par

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii

dr n. med.

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psychoterapeutka Gestalt, terapeutka TSR

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy, terapeutka schematu

psycholog dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par i rodzin

psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psychoterapeutka egzystencjalna, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeutka integracyjna dzieci i młodzieży

psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa, terapeutka uzależnień

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo‐behawioralna i integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par, terapeuta TSR, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, seksuolog

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, interwentka kryzysowa

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy osób dorosłych, par i rodzin

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog kliniczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta psychoanalityczny

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, diagnosta dzieci i młodzieży

psycholog, psychoterapeutka integratywna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par, terapeuta TSR

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, terapeuta schematu

psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta rodzin, psycholog kliniczny

psycholog dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta uzależnień

psycholog, psychoterapeutka integracyjna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

dr n. hum.

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psychoterapeutka Gestalt

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy

dr n. hum.

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, interwent kryzysowy

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, terapeutka uzależnień, terapeutka par, psychoterapeutka psychodynamiczna

psycholog, coach, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny, trener

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, analityczka grupowa

psycholog, psychoterapeuta Gestalt

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

psycholog, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny

psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, psychoonkolog

dr n. społ.

psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny

psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta integracyjny

dr n. hum.

psycholog, psychoterapeuta integracyjny

Kierowniczka Centrum Leczenia Trudności i Zaburzeń Osobowości, psycholożka, analityczka grupowa, psychoterapeutka psychodynamiczna

prof. dr hab. n. społ.

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta grupowy

psycholog, psycholog dzieci i młodzieży

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, integracyjna terapeutka par, terapeutka schematu

psycholog kliniczny, diagnosta osób dorosłych

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, interwent kryzysowy

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna osób dorosłych

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Chcesz umówić się na wizytę?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00