POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI NZOZ CENTRUM TERAPII DIALOG

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Terapii DIALOG. Adres: ul. Stryjeńskich 19 lok. 18U 02-791 Warszawa (dalej „My”, lub „Administrator”), reprezentowana przez Zarząd.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
Można napisać do nas w sprawie danych osobowych: adres e-mail: przychodnia@terapiadialog.pl

Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności leczniczej Administratora, który przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pozostałe sposoby pozyskiwania danych osobowych

Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail). Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:

 • podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. poprzez formularz kontaktowy, formularz doradcy, kontakt mailowy bądź telefoniczny);
 • pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronie Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki,ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na Stronie. Udzielenie ww. zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania ze Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak:

 • ustawa o działalności leczniczej
 • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • ustawa o zakładach opieki zdrowotnej;
 • ustawa o służbie medycyny pracy;
 • ustawa o publicznej służbie krwi;
 • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego;
 • ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu;
 • oferowanie użytkownikom produktów i usług Administratora
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Tak, ponieważ wynika to z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.
Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.
Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.
– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
–  Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.
–   Administrator odmawia zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym oraz usunięcia danych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
– podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
– podmiotom świadczącym usługi:
– doręczania korespondencji
– świadczenia usług archiwizacyjnych  obsługi hostingowej
– obsługi IT

Administrator korzysta z systemu Google Analytics, który służy do analityki internetowej dając wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Więcej o polityce prywatności google przeczytasz TUTAJ

Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
 4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów.
W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

 • z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter),
 • z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Hotjar.

Pliki cookies

Administrator korzysta z następujących Stron Internetowych:

www.psychiatrzy.warszawa.pl

www.portalpacjenta.psychiatrzy.warszawa.pl

Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz personalizacja strony internetowej, tworzenie statystyk strony internetowej.

Dodatkowe informacje

Twoje dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie oraz informacje dotyczące produktów, które nabywasz lub usług, z których korzystasz, lub plików cookies, jakie są zapisane na Twoim urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Twoich preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Twojego profilu marketingowego, naszej strategii marketingowej i dalszego rozwoju. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Twoich oczekiwań nasz przekaz, co oznacza, że będziesz otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie jesteś zainteresowany.

Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, prosimy o przesłanie maila na adres iod@terapiadialog.pl

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Logo_jakosc_1
Logo_jakosc_5
Logo_jakosc_2
Logo_jakosc_4
Logo_jakosc_3
Logo_jakosc_6