POLITYKA PRYWATNOŚCI - NZOZ Centrum Terapii DIALOG

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI NZOZ CENTRUM TERAPII DIALOG

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Terapii DIALOG. Adres: ul. Stryjeńskich 19 lok. 18U 02-791 Warszawa (dalej „My”, lub „Administrator”), reprezentowana przez Zarząd.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
Można napisać do nas w sprawie danych osobowych: adres e-mail: przychodnia@terapiadialog.pl

Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności leczniczej Administratora, który przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak:

  • ustawa o działalności leczniczej
  • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • ustawa o zakładach opieki zdrowotnej;
  • ustawa o służbie medycyny pracy;
  • ustawa o publicznej służbie krwi;
  • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego;
  • ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
  • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
  • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Tak, ponieważ wynika to z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.
Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.
Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.
– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
–  Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.
–   Administrator odmawia zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym oraz usunięcia danych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
– podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
– podmiotom świadczącym usługi:
– doręczania korespondencji
– świadczenia usług archiwizacyjnych  obsługi hostingowej
– obsługi IT

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów.
W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, prosimy o przesłanie maila na adres iod@terapiadialog.pl

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Umów online
gdpr-image
Nasza witryna korzysta z ciasteczek, czyli plików cookie. Dzięki temu możemy Państwu świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie z naszych stron WWW zmiany ustawień dotyczących prywatności oznacza, że będą one zapisywane w pamięci Państwa urządzenia końcowego. Więcej na temat naszej polityki prywatności mogą Państwo przeczytać tutaj, a także w naszym regulaminie korzystania z naszych witryn.
Więcej informacji o ciasteczkach