Nurty psychoterapii

PSYCHOTERAPIA …

                                      jest metodą leczenia o naukowo udowodnionej skuteczności, której najważniejszym elementem jest relacja z terapeutą. Proces leczenia polega na regularnych spotkaniach – rozmowach z psychoterapeutą, odbywających się z ustaloną częstotliwością, indywidualnie lub grupowo. Przebieg spotkań i zakres poruszanych problemów zależą od nurtu, w którym odbywa się psychoterapia.

1
Psychoterapię poprzedzają 1-4 konsultacje, w trakcie których pacjent i terapeuta  poznają się nawzajem,
wstępnie analizują główne problemy i oczekiwania pacjenta oraz podejmują decyzję o rozpoczęciu właściwej terapii
2
Proces psychoterapii rozpoczyna się z chwilą uzgodnienia kontraktu terapeutycznego,  który zawiera najważniejsze zasady terapii (nurt, częstotliwość i termin spotkań, długość terapii, warunki płatności itd.)

NAJWAŻNIEJSZE NURTY PSYCHOTERAPII

 • PSYCHODYNAMICZNY / PSYCHOANALITYCZNY
  W trakcie terapii pacjent i psychoterapeuta wspólnie poszukują nieuświadomionych źródeł problemów pacjenta, zakorzenionych w przeszłości, przyglądając się powtarzającym się wzorcom zachowania i przeżywania, analizując je i nazywając. Jest procesem długotrwałym. Umożliwia głęboką zmianę osobowości pacjenta, daje szansę na tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji.
 • POZNAWCZO-BEHAWIORALNY
  Terapia opiera się na ścisłym powiązaniu tego, jak myślimy, czujemy i zachowujemy się. Modyfikacja jednego z elementów triady „myśli-emocje-zachowania” pozwala wpływać na pozostałe. Analizując konkretne sytuacje problemowe, identyfikując i zmieniając destrukcyjne schematy myślowe i emocjonalne w różnych obszarach życia, terapia poznawczo-behawioralna pomaga lepiej radzić sobie z problemami i objawami, z którymi obecnie boryka się pacjent.
 • SYSTEMOWY
  Zakłada, że poszczególne osoby w rodzinie stanowią elementy większej całości (systemu). Problemy czy objawy jednej osoby dotyczą całego systemu i tylko w takim kontekście mogą być zrozumiane i zmienione. „Pacjentem” w terapii systemowej jest rodzina, natomiast praca terapeutyczna może odbywać się w trakcie spotkań idywidualnych, w parach lub całą rodziną (np. rodzice i dzieci).
 • INTEGRACYJNY
  Terapeuta łączy w spójną całość najważniejsze elementy psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, systemowej i humanistycznej, by leczenie było możliwie najlepiej dopasowane do aktualnych potrzeb pacjenta. Proporcje udziału poszczególnych metod pracy zależą m. in. od celów określonych przez pacjenta i od etapu procesu psychoterapii.
 • GESTALT
  Zgodnie z założeniami terapii Gestalt człowiek ma zasadniczy wpływ na swój los, jest w stanie czerpać z własnych zasobów, potencjału i znaleźć najlepsze rozwiązanie swoich problemów. Rolą terapeuty jest wspieranie osoby w procesie odkrywania i rozumienia własnych emocji, potrzeb i pragnień.
  Terapia Gestalt pozwala przywrócić poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za własne życie. Skupia się na tym co tu i teraz i opiera na pełnej szacunku i otwartości relacji terapeutycznej.
 • BRIEF SOLUTION FOCUSED THERAPY (BSFT)
  Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu to podejście, w którym podczas sesji terapeuta skupia się na tych obszarach, które obecnie są dla pacjenta najważniejsze i w których chciałby on zmienić/poprawić swoje funkcjonowanie. Terapeuta pomaga wydobyć zasoby i potencjał pacjenta, aby mógł on osiągnąć pożądaną zmianę. Podczas psychoterapii w nurcie BSFT  wzmacniana jest wiara pacjenta we własne możliwości, terapia dostarcza narzędzi do radzenia sobie, a postęp widoczny jest po pierwszej sesji. BSFT pozwala  osiągnąć zadowalające, głębokie i trwałe efekty w możliwie najkrótszym czasie.
Zobacz psychologów

Zobacz naszych
psychologów, psychoterapeutów 
»

Umów się na konsultację:

tel: 22 436 83 50
mail: przychodnia@terapiadialog.pl
napisz: Facebook
online: Portal Pacjenta

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Logo_jakosc_1
Logo_jakosc_5
Logo_jakosc_2
Logo_jakosc_4
Logo_jakosc_3
Logo_jakosc_6