Umów się na wizytę:
22 436 83 50
22 436 83 50

Poradnia Nerwic i lęku

Specjalistyczna Poradnia Nerwic i Lęku NZOZ Centrum Terapii DIALOG specjalizuje się w:

W ramach leczenia w zależności od stanu pacjenta stosujemy odpowiednio dobrane leki i/lub odpowiedni rodzaj psychoterapii.

 

Umów się na wizytę w Poradni Nerwic i Lęku:

 
 


Lecznie nerwic i lęku

Zaburzenia nerwicowe to grupa zaburzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanych symptomach, która obejmuje dysfunkcje narządów, zaburzenia emocjonalne, zakłócenia procesów psychicznych oraz patologiczne formy zachowań. Czynniki te występują w tym samym czasie i są ze sobą powiązane. Chory często zdaje sobie sprawę z objawów, zachowań czy braku podstaw medycznych w objawach somatycznych, a jednocześnie odczuwa lęk związany z objawami.

Przyczyny nerwic

Jest kilka czynników, które mogą powodować rozwój choroby. Do przyczyn biologicznych zalicza się m.in.: stan fizyczny, funkcjonowanie układu nerwowego czy działanie neuroprzekaźników. Do przyczyn społecznych natomiast zalicza się wszelkie przeżycia traumatyczne, urazy psychiczne oraz stres. Nieleczona nerwica może mieć poważne skutki, takie jak spadek poczucia własnej wartości, obniżenie aktywności, utrata roli społecznej i izolacja od społeczeństwa, uzależnienia, a nawet myśli samobójcze.

Leczenie nerwicowe

Podstawową metodą leczenia nerwicy jest psychoterapia, która zmierza do zmiany zachowania, jak też interpretacji własnych objawów u chorego. Dzięki temu przerwane zostaje charakterystyczne dla nerwic błędne koło, w którym lęk przed objawami wyzwala objawy nasilające lęk. W niektórych przypadkach pomocna może okazać się farmakoterapia.

Ponieważ wiele objawów występujących w nerwicy może występować też w innych schorzeniach (bóle brzucha, zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego, dolegliwości ze strony serca i układu krążenia itp.), niezbędna jest diagnoza różnicowa.

Lekarze psychiatrzy NZOZ Centrum Terapii DIALOG w Warszawie świadczą pomoc w ramach Specjalistycznej Poradni Nerwic i Lęku.

Nasi specjaliści